INSPRAAK OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLANNEN NOG TOT EN MET 18 OKTOBER (GEPLAATST 1 OKTOBER 2010)

Gedurende de inspraakperiode voor de Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard, van 6 september tot en met 18 oktober, bent u van harte welkom in het Informatiecentrum A2 Maastricht. Het Informatiecentrum is op de volgende dagen geopend van 15.00 uur tot 19.00 uur:
 
dinsdag 5 oktober      woensdag 6 oktober
dinsdag 12 oktober woensdag 13 oktober

In huis-aan-huisblad De Ster staat op vrijdag 1 oktober 2010 een advertentie om inwoners van Maastricht te attenderen op de inspraak Ontwerp-Bestemmingsplannen.