VERKEERSONDERZOEK (GEPLAATST 5 OKTOBER 2010)

Vanaf week 40 zal een verkeersonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek zal volgens huidige planning plaatsvinden op 5, 7, 12 en 14 oktober. Er wordt onderzoek gedaan van 7.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur. Dit onderzoek is nodig om de huidige verkeerssituatie in beeld te brengen (nulmeting). Het visueel verkeersonderzoek (mensen die buiten auto's tellen) wordt gehouden op de volgende locatie: knooppunt A2 - Viaductweg, knooppunt A2 - Scharnerweg en knooppunt Viaductweg - Meerssenerweg.