Kijk hier het filmpje van het plaatsen van de eerste tijdelijke brug terug:

OPENING VAN DE EERSTE TIJDELIJKE BRUG (GEPLAATST 5 OKTOBER 2010)

Dinsdagmiddag 5 oktober is voor het project A2 Maastricht de eerste tijdelijke fiets- en voetgangersbrug geopend.
De heer B. van Est, stafmedewerker bedrijfsvoering van het Sint Maartenscollege opende de middag. Verder waren o.a. de heer R. Freens, voorzitter van centrale ouderraad Sint Maartenscollege, de heer F. van de Kerk, projectdirecteur Avenue2, wethouder A. Nuss, leden van de gemeenteraad, leden van het A2-Buurtenplatform, buurtplatform Nazareth en buurtplatform Wyckerpoort.
Het verhaal van de brug
De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug is toegankelijk voor iedereen. De brug waarborgt de verkeersveiligheid van belanghebbenden tijdens de bouw. Hij is op verzoek van de Centrale Ouderraad en de directie van het Sint Maartenscollege vervroegd aangelegd.
Onder leiding van docenten beeldende vorming G. Yerna, E. Postma, H. Jansen en G. Beunis van het Sint Maartenscollege maakten veertig leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar tekeningen voor de binnenkant van de brug.
De tekeningen
Philip Janssen uit derde klas gymnasium: “Ik heb de tekening ‘ontmoeting’ gemaakt, want bovenop de nieuwe tunnel is er straks een mooie omgeving om elkaar te ontmoeten”. 
 
Sammy Schroen en Shirean Sassen uit vijfde klas havo: “We hebben het stadhuis getekend want het stadhuis staat centraal voor Maastricht. De tijdelijke brug en de tunnel maar vooral mooie omgeving bovenop de tunnel, zal Maastricht nog mooier maken”.
Hieronder een flimpje over de totstandkoming van de tekeningen en de opening van de eerste tijdelijke brug.
Doelstellingen
Verkeersveiligheid een belangrijke doelstelling van het project. Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 kijken steeds vooruit hoe dit nu al te concretiseren. Het vervroegd aanleggen van de eerste tijdelijke brug is een verzoek van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint Maartenscollege. Ze zijn bezorgd over de verkeersveiligheid van de leerlingen die regelmatig de A2 moeten oversteken tussen de locatie aan de Noormannensingel en de dependance aan de overkant in de voormalige Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan.
 
Andere doelstellingen van het project zijn: bereikbaarheid en doorstroming, verbetering van de leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Project A2 Maastricht staat voor:

  • betere bereikbaarheid van de stad en doorstroming op de A2;
  • betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omliggende A2-buurten;
  • nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières.

Opdrachtnemer voor de realisatie van project A2 Maastricht is het consortium Avenue2, dat bestaat uit Strukton en Ballast Nedam. Opdrachtgevers zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (namens het Rijk) en de gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.