VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR GASLEIDING (GEPLAATST 1 NOVEMBER 2010)

In de week van 1 november zullen medewerkers van de firma Facto landmeetkundige werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van Viaductweg, Nazareth en Geusseltpark. Het onderzoek wordt uitgevoegd in opdracht van Gasunie en is afgestemd met Avenue2. De medewerkers zullen afstanden en hoogte van het maaiveld opnemen.

Het onderzoek wordt gedaan in verband met de voorgenomen verlegging van de hoofdgasleiding. Deze gasleiding ligt momenteel langs de Terblijterweg, President Rooseveltlaan en Kolonel Millerstraat. Vanwege de bouw van de tunnel moet de gasleiding verlegd worden. Het nieuwe tracé van de leiding gaat door het Geusseltpark, langs de A2 ter hoogte van Nazareth en langs de Viaductweg. Werkzaamheden voor het daadwerkelijk verleggen van de gasleiding zullen volgens planning uitgevoerd worden medio 2011. Zodra meer bekend is, worden direct betrokkenen in de omgeving hierover geïnformeerd.