A2-SCHOOL MAASTRICHT VAN START (GEPLAATST 1 NOVEMBER 2010)

Wethouder André Willems heeft vandaag, 1 november, het officiële startsein gegeven voor de A2-School Maastricht. Het betreft een maatwerkopleiding waar uitkeringsgerechtigden met een geringe kans op de arbeidsmarkt geschoold worden in werkzaamheden die specifiek gericht zijn op de aanleg van de A2-tunnel. Het gaat om een leerwerkplek volgens het principe leermeester-gezel. Dat wil zeggen dat de leerling naast de theorielessen in de dagelijkse praktijk begeleid wordt door een ervaren werknemer.  

Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke doelgerichte opleiding gestart is. In het project A2 School participeren behalve de gemeente Maastricht ook Leeuwenborg Opleidingen (theorielessen), BV Aanbouw,  SPG (Samenwerkingsverband  Praktijkopleiding Grondwater en wegenbouw) SWV Nuth, Samenwerkingsverband Bouw, MTB en Prolabor.