120 REACTIES OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLANNEN A2 TRAVERSE EN A2 MARIËNWAARD

Er zijn in totaal 120 zienswijzen ontvangen door gemeente Maastricht; waarvan 42 zienswijzen zijn doorgestuurd vanuit het Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER), omdat ze ook betrekking hebben op de Ontwerp-Bestemmingsplannen voor de A2 Traverse en A2 Mariënwaard.
Sommige zienswijzen zijn namens meerdere personen ingediend. Ook zijn sommige gelijke zienswijzen door verschillende personen ingediend.