AANVULLEND BODEMONDERZOEK A2-PLANGEBIED (GEPLAATST 12 NOVEMBER 2010)

In de periode van 15 november 2010 tot en met ongeveer 15 januari 2011 laat Avenue2 extra bodemonderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht om te kunnen beoordelen of hergebruik mogelijk is. Voor het onderzoek heeft Avenue2 de firma’s Geonius en Franssen Milieutechniek ingeschakeld. Zij voeren ongeveer 500 boringen uit in het hele A2-plangebied: van knooppunt Kruisdonk en de Landgoederenzone tot en met knooppunt Europaplein.