ZIENSWIJZEN OTB EN OBP'S VANAF VANDAAG ONLINE (GEPLAATST 12 NOVEMBER 2010)

De zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage van het Rijk zijn gebundeld door het Centrum Publieksparticipatie. Zienswijzen op de Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard van de gemeente kunt u downloaden via www.maastricht.nl.