ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN DIVERSE LOCATIES LANDGOEDERENZONE (GEPLAATST 19 NOVEMBER 2010)

Op dit moment vinden diverse werkzaamheden en onderzoeken plaats in het kader van de voorbereiding voor A2 Maastricht. Vanaf maandag 22 november zal de firma ADC Archeo Projecten in opdracht van Avenue2 archeologisch waardevolle vondsten opgraven in de bodem van de Landgoederenzone. De opgravingen zullen ongeveer tot half februari duren en vinden overdag plaats tussen 07.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds