BEROEPSTERMIJN TRACÉBESLUIT A2 PASSAGE MAASTRICHT AFGELOPEN (GEPLAATST 21 JANUARI 2011)

De termijn voor het instellen van beroep tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht is tot een einde gekomen.
Van 9 december 2010 tot en met 20 januari 2011 konden belanghebbenden – personen die eerder een zienswijze indienden op het Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht – reageren op het Tracébesluit A2 Passage Maastricht.
Tot en met 7 februari 2011 kan door belanghebbenden nog beroep worden ingesteld tegen de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard, die eerder door de gemeenteraad van Maastricht zijn vastgesteld. 
 
Het Tracébesluit A2 Passage Maastricht vindt u vanaf vrijdag 21 januari 2011 op deze website onder Meer weten > Archief > Tracébesluit.
Wilt u meer weten over de lopende procedure bij de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard? Ga dan naar Wat > Inspraak 2010/2011.