CEMENT-BENTONIET PROEFSLEUVEN (GEPLAATST 28 JANUARI 2011)

Avenue2 start met de aanleg van cement-bentoniet proefsleuven. Dit onderzoek wordt gedaan om de techniek te testen die straks wordt toegepast voor het maken van de bouwkuipwanden waarin de tunnel wordt aangelegd. De methode is al uitvoerig getest in laboratoria, maar Avenue2 wil nog beter inzicht krijgen in de werking van de techniek. Ook houdt Avenue2 de belasting voor de omgeving in de gaten, zodat hinder in de toekomst zoveel mogelijk wordt beperkt.
Voorbeeld van een diepwandgrijper