AFSLUITING DELEN VAN N2 OP 13 MAART 2011 (GEPLAATST 4 MAART 2011)

Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van Avenue2. Zo is uitvoerder Avenue2 onlangs gestart met het kappen en rooien van bomen op verschillende locaties in het A2-plangebied. Bij het Koningsplein en het traject Professor Cobbenhagenstraat - Nassaulaan vindt bomenkap na carnaval plaats, op zondag 13 maart aanstaande.
 
Waarom bomenkap?
Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te maken waar straks wordt gewerkt voor project A2 Maastricht. Het gaat dan vooral om het gebied tussen knooppunt Geusselt en Europaplein. Hier is ruimte nodig, onder andere voor het verleggen van de huidige N2 naar het westen (aan de Maaskant) en uiteindelijk de bouw van de tunnel.
 
Waar en wanneer?
Het kappen en rooien van bomen aan het Koningsplein (middenberm) en tussen de Professor Cobbenhagenstraat en Nassaulaan (westzijde N2) vindt plaats op zondag 13 maart, tussen 07.00 en 18.00 uur. Om deze werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, moet een gedeelte van de N2 worden afgesloten. Er wordt gewerkt op een zondag, zodat weggebruikers zo min mogelijk overlast ervaren.  
 
Hoe te werk?
Het afsluiten van de N2 gebeurt in delen en maximaal tot 14.00 uur. Ventwegen blijven toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
 
Koningsplein (middenberm)
Voor het Koningsplein (middenberm) geldt dat van 07.00 tot 10.00 uur de hoofdrijbaan Geusselt naar Europaplein is afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid via de Terblijterweg. Op één rijstrook van de hoofdrijbaan Europaplein naar Geusselt wordt het verkeer enkele keren stopgezet tijdens het vallen van de bomen. Het gaat om ongeveer vijf verkeersstops van elk 15 minuten.

Professor Cobbenhagenstraat – Nassaulaan
Tussen de Professor Cobbenhagenstraat en Nassaulaan (westzijde N2) wordt gewerkt tussen 07.00 en 18.00 uur. Afsluitingen vinden plaats tot 14.00 uur, waarbij gebruik wordt gemaakt van de afsluiting voor de middenberm. Na 14.00 uur wordt verder gewerkt, maar zijn afsluitingen niet meer nodig.
 
Voor het kappen en rooien van bomen tussen het voormalig KPN-gebouw en de geluidsschermen geldt dat de tweede rijstrook van de hoofdrijbaan Geusselt naar Europaplein wordt afgesloten van 10.00 tot 14.00 uur. De hoofdrijbaan Europaplein naar Geusselt blijft volledig open.
 
Wat zijn gevolgen van de werkzaamheden?
De bomenkap kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving, bijvoorbeeld verminderde bereikbaarheid van woningen en bedrijven door afzetting van wegen en geluidhinder door kettingzagen en machines. Bovendien verandert het beeld van de omgeving. Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken, onder andere door afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren en verkeersmaatregelen aan te kondigen op www.a2maastricht.nl en www.maastrichtbereikbaar.nl.
 
Natuurcompensatie
Omdat met de bomenkap stukken natuur verloren gaan, vindt op verschillende plekken natuurcompensatie plaats. Denk aan nieuw aan te leggen bos en bloemrijk grasland. Waar dat precies gebeurt, bepaalt de gemeente Maastricht later dit jaar. Daarnaast worden ook na realisatie van de tunnel door Avenue2 nieuwe bomen geplant. Zo slingert er straks een lint van 2.000 bomen van Ceramique tot in de Landgoederenzone. En ook op andere plekken in de Landgoederenzone komen bomen en planten. Daarbij stelt Avenue2 boomstammen beschikbaar aan het CNME voor speeltoestellen bij basisscholen en in speeltuinen.
 
Informatie en vragen
Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht houden u graag op de hoogte over de bomenkap en andere voorbereidende werkzaamheden via www.a2maastricht.nl. Voor meer informatie neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043-350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.