REGIE MINISTERIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU OP TUNNELVEILIGHEID EN TUNNELTECHNISCHE INSTALLATIE (GEPLAATST 16 MAART 2011)

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft 15 maart 2011 een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het algemene beleid voor tunnelveiligheid en de toepassing hiervan in lopende projecten -waaronder A2 Maastricht-  en nog op te starten projecten. De brief en bijlagen zijn te bekijken op www.rijksoverheid.nl.
 
Voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht, wethouder Albert Nuss, heeft namens de samenwerkende overheden, gemeenteraad Maastricht, Meerssen, Provinciale Staten Limburg, A2-Bedrijvenplatform en A2-Buurtenplatform geïnformeerd.  Hij “juicht eenduidigheid in het thema tunnelveiligheid toe. Eenduidigheid door standaardisatie van tunneltechnische installaties, biedt meer mogelijkheden om beter sturing te geven aan risico’s voor de duur van de bouwtijd en de te volgen procedure bij openstelling (zie ervaringen A73 en Leidsche Rijn).”