VERKENNEND ARCHEOLOGISCH BOORONDERZOEK A2-PLANGEBIED (GEPLAATST 16 MAART 2011)

Op dinsdag 15 maart 2011 is ADC ArcheoProjecten in opdracht van Avenue2 begonnen met verkennend archeologisch booronderzoek op verschillende locaties in het A2-plangebied.
 
Waarom dit onderzoek?
Uit onderzoek is gebleken dat de huidige N2 grotendeels is gelegen op en langs de oevers en de geul van een oude Maasarm, de zogenaamde Heugemse Overlaat. Deze functioneerde als wateroverlaat tussen Heugem en Limmel. Archeologische resten, met name uit de late steentijd (Neolithicum) of jonger, zijn vooral op de oostelijke oevers van de Maasarm te verwachten. Met de boringen wordt de bodem gecontroleerd op aanwezigheid van archeologisch materiaal én worden kansrijke locaties opgespoord.