VRAGEN OVER WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN (GEPLAATST 2 MEI 2011)

Naar aanleiding van de werkzaamheden in Wyckerpoort komen vooral vragen over parkeren en afvalinzameling binnen. Omwonenden van opgebroken straten zijn inmiddels geïnformeerd over de parkeeralternatieven. Ook afvalinzameling kan gewoon doorgaan. Voor meer informatie klik hier