VERWERVINGSBELEID VAN A2-FLATS DOOR GEMEENTE MAASTRICHT

Geplaatst op 30 mei 2011

In opdracht van de gemeente Maastricht is onafhankelijk onderzoek verricht naar het verwervingsbeleid rond de 410 appartementen aan de Pres. Rooseveltlaan, Prof. Cobbenhagenstraat en Viaductweg voor het project A2 Maastricht. Inmiddels zijn zo’n 387 appartementen aangekocht. De resultaten van het onderzoek naar het verwervingsbeleid zijn onlangs in twee bijeenkomsten onder leiding van de onderzoeker gedeeld met de direct betrokken eigenaren (op 19 mei en in een vervolgoverleg op 27 mei 2011).
De titel van het onderzoek luidt:
“Verwervingsbeleid en –uitvoering gemeente Maastricht t.b.v. gestapelde ondertunneling Rijksweg A2 Traverse periode 2002 – 2011. (Zelf)reflectie t.a.v. rechtmatigheid en maatschappelijke zorgvuldigheid van het gemeentelijk handelen en hoe / zo verder”.
Het onderzoek is verricht door Mr. P.H. Revermann, als landelijk expert op het terrein van bestuursrecht, ruimtelijke ordening, verwerving en onteigening, van het Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum B.V. te Amsterdam. Hij is zijn onderzoek gestart op 1 maart jl. en heeft zijn rapport afgeleverd op 12 mei 2011.               
Voor de inhoudelijke conclusies van het rapport wordt verwezen naar de samenvatting van de onderzoeker. De samenvatting en kunt u downloaden via de link hieronder.
Betrokkenen
Het onderzoek sluit aan op persoonlijke gesprekken die projectwethouder Albert Nuss voert met eigenaren van 23 appartementen die nog niet verworven zijn.  Het onderzoek betreft een onafhankelijke toets op de zorgvuldigheid van het proces 2002-2011 naar wat daar wettelijk en maatschappelijk van mag worden verwacht.
In het onderzoek zijn ook eigenaren en hun gemachtigde betrokken via interviews. Ook oud-wethouders en ambtenaren hebben hun medewerking aan het onderzoek verleend. De heer Revermann had voorts toegang tot alle dossiers.
Het gemeentebestuur hoopt dat de uitkomsten van het rapport zullen bijdragen aan een vruchtbaar vervolgproces met de betrokken eigenaren.