EUROPAPLEIN

WERKZAAMHEDEN OMBOUW EUROPAPLEIN

Van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus vinden voorbereidende werkzaamheden voor de Groene Loper voor A2 Maastricht plaats bij het Europaplein. De westelijke toe- en afritten van het Europaplein worden omgebouwd en middels een T-splitsing aan de noordzijde aangesloten op de Kennedysingel.

Minimale verkeershinder tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden voornamelijk ’s avonds en ’s nachts plaats tussen 20.00-05.30 uur om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Voor informatie over bereikbaarheid en omleidingsroutes verwijzen we naar www.maastrichtbereikbaar.nl.