AFSLUITING N2 2 EN 3 SEPTEMBER

In verband met het aanleggen van kabels en leidingen en rioleringen in de N2, is de N2 in noordelijke richting (Luik -> Eindhoven) volledig afgesloten van vrijdag 2 september 20:00 uur tot zaterdag 3 september 08:00 uur en van zaterdag 3 september 20:30 uur tot zondag 4 september 10:30 uur.
 
Minimale verkeershinder tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden voornamelijk ’s avonds en ’s nachts plaats om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Voor informatie over bereikbaarheid en omleidingsroutes verwijzen we naar www.maastrichtbereikbaar.nl .
 
Afsluitingen
Vanaf knooppunt Europaplein tot kruispunt Geusselt is de rijrichting Luik-Eindhoven gedurende de afsluitingen niet beschikbaar op de volgende tijdstippen:
- vrijdag 2 september 20.00 uur tot zaterdag 3 september 08.00 uur;
- zaterdag 3 september 20.30 uur tot zondag 4 september 10.30 uur
Na de hierboven genoemde eindtijdstippen is in beide rijrichtingen tot 14.00 uur één rijstrook beschikbaar.
 
Voetgangers en fietsers
Zowel voetgangers als fietsers kunnen tijdens de afsluitingen géén gebruik maken van de oversteekplaats tussen de Professor Cobbenhagenstraat – Voltastraat.
 
Omleidingsroutes
Verkeer richting Eindhoven wordt beide dagen tijdens de afsluitingen omgeleid via de Akersteenweg – Vijverdalseweg – Terblijterweg. De omleidingen worden aangegeven middels bebording. Verkeer richting Luik ondervindt geen hinder van de afsluitingen.