TRAVERSES

Bouwmethode

Van 3 naar 2 naar 1

Naarmate de ruwbouw van de A2-tunnel vorderde, werd het hijswerk minder en minder. De traverses en torenkraan verdwenen daarom één voor één. Eind juni 2014 namen we afscheid van de eerste traverse bij de Nassaulaan en de gele torenkraan bij Geusselt-Zuid. Eind augustus 2014 verdween ook de traverse bij Oranjeplein en haalden we de blauwe torenkraan bij Geusselt weg. Lees meer

De laatste traverse – bij de Bauduinstraatbrug – en torenkraan braken we in de loop van het najaar van 2014 af. 
Traverse bij Oranjeplein Traverse bij Oranjeplein

Wist u dat?

- De traverses een maximale
  snelheid van 6 km/u bereikten?
- De traverses zelfs de zwaarste
  stempels makkelijk over een
  afstand van 20 meter konden
  hijsen?
- Avenue2 drie traverses inzette
  tijdens de A2-tunnelbouw? 
- De derde traverse als eerste
  verdween?
- Nog vóór eind 2014 alle 
  traverses uit het straatbeeld
  verdwenen?

Tra(m)verses

De traverses reden niet geruisloos op en neer. Want tijdens het op en neer rijden mocht niemand onder de traverse door lopen. Daarom lieten de traverses overdag – net als een tram – een rinkelende bel horen als ze in beweging kwamen. Dat gold niet tijdens avond- of nachtwerk. Dan gebruikten we lichtsignalen tijdens het rijden.

Zwaargewichten

De traverses moesten het gewicht van de grote hijskranen makkelijk kunnen dragen. Dat betekende dat ze zelf ook zwaargewichten waren: elke traverse was zo’n 120 ton (120.000 kilo) zwaar. De hijskranen verschilden wel in grootte. Zo woog de hijskraan bij Oranjeplein-Oost 160 ton, de hijskraan bij de President Rooseveltlaan 120 ton. Dat was mogelijk omdat deze tweede kraan minder ver hoefde te reiken en voor lichter hijswerk werd ingezet. De derde traverse - bij de Nassaulaan - woog 130 ton.

HIJSKRANEN OP RAILS

Bijgewerkt april 2017

Bouwen in een stad betekent passen en meten. Dat gold niet alleen voor planningen, maar ook voor het materieel dat een bouwer inzet. Zo was er niet overal langs de tunnelbouwkuip voldoende ruimte beschikbaar voor hijskranen. Daarom plaatsten we traverses bovenop de bouwkuip. De eerste traverse was sinds juni 2013 in gebruik, in het zuidelijke deel van de N2-Bouwkuip. In september 2013 kwam er een tweede traverse bij, ter hoogte van de tijdelijke brug bij de Burgemeester Bauduinstraat. De derde traverse plaatste bouwer Avenue2 zaterdag 1 maart 2014 over de bouwkuipwanden bij de Nassaulaan. Dat was ook de eerste traverse die weer verdween, in juni 2014. De traverse bij Oranjeplein braken we op zaterdag 23 augustus 2014 af. 
Wat is een traverse?
Een traverse is een verrijdbaar platform tussen de bouwkuipwanden. Bovenop het platform is voldoende ruimte voor een hijskraan. Zo kon bouwer Avenue2 een hijskraan inzetten, ook op die plaatsen waar ruimte langs de bouwkuip ontbrsk. 
 
Rijden over rails
De traverse bleef niet op één plek staan. Aan de onderzijde bevonden zich daarom wielen, vergelijkbaar met de wielen van een treinstel. Dat betekende dat de traverse over rails kon rijden, die bovenop de bouwkuipwanden lagen. En, net als een trein of tram, werd de traverse aangedreven door elektriciteit. Zo kon de traverse, met hijskraan, op en neer rijden en ingezet worden waar hijswerk nodig was.
Waarom?
De ruimte voor de bouw van de A2-tunnel was beperkt, met name tussen de Nassaulaan en Bauduinstraatbrug. Hier lagen de tijdelijke N2 en tunnelbouwkuip immers dicht naast elkaar. Aan de oostzijde van de bouwkuip hadden we een – ruim 3 meter brede - bouwweg ingericht, bestemd voor vrachtverkeer. Dat was voldoende voor vrachtverkeer, maar niet voor het opstellen van een hijskraan. Dat ruimtegebrek losten we op door het plaatsen van verrijdbare platforms, de traverses. 

Hijswerk
Hijskranen zijn onmisbaar bij een bouwproject, met name bij de bouw van een ondergrondse tunnel. Met een hijskraan konden we onder andere stempels (stalen buizen die horizontaal in de bouwkuip worden geplaatst) en stalen staven voor het betonvlechtwerk in de bouwkuip hijsen.
Traverse bij de President Rooseveltlaan
Waar?
De eerste traverse reed vanaf juni 2013 op en neer tussen kruispunt Scharnerweg en de Nassaulaan. De tweede traverse zetten we in tussen de tijdelijke brug bij de Burgemeester Bauduinstraat en Voltastraat. Vanaf zaterdag 1 maart 2014 reed een derde traverse over de bouwkuipwanden. Deze zetten we in bij de Nassaulaan. In het zuidelijke deel van de bouwkuip reden dan ook – tot vrijdag 20 juni 2014 - twee traverses over de wanden van de bouwkuip.
Timelapse filmpjes
De opbouw van traverses ziet er spectaculair uit. Vooral als de hijskraan bovenop het platform wordt gehesen. Dankzij onze collega Bjorn Vink kunt u de opbouw van de drie traverses via de time-lapse filmpjes hieronder bekijken.

Timelapse opbouw eerste traverse bij Oranjeplein

Timelapse opbouw tweede traverse bij Pres. Rooseveltlaan

Timelapse opbouw derde traverse bij Nassaulaan

Fotografie: Reen van Beek en Frans Senden