Vraag en antwoord

Inzet buitenlandse werknemers. Lees hier meer.

Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van Buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp op 11 juni 2012. Lees de brief hier.

STUURGROEP A2 MAASTRICHT STELT EXPERTCOMMISSIE AAN OVER DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS

Geplaatst op 7 oktober 2013

De Stuurgroep A2 Maastricht is vanmiddag, maandag 7 oktober 2013, bijeengekomen naar aanleiding van de berichtgeving over vermeende misstanden met betrekking tot inzet van buitenlandse werknemers door het bedrijf Rimec bij de A2-tunnel. De Stuurgroep is zeer begaan met de sociaal-maatschappelijke aspecten van alle werknemers en de voorbeeldfunctie van het project. Zoals dit weekend gecommuniceerd komt er een gedetailleerde informatieronde en analyse. De Stuurgroep heeft nu bij monde van de voorzitter dhr. Albert Nuss gevraagd aan projectdirecteur Louis Prompers om uiterlijk op de stuurgroepvergadering van woensdag 9 oktober met een voorstel tot samenstelling van een expertcommissie te komen. Deze expertcommissie zal aan Avenue2, aangezien het gaat om interne contractafspraken bij de opdrachtnemer, de opdracht geven om de volledige arbeids- en contractsituatie van de betrokken buitenlandse werknemers, die momenteel werkzaam zijn voor de A2-tunnel, in kaart te brengen. De expertcommissie zal zo snel mogelijk haar bevindingen presenteren aan de Stuurgroep. Indien hieruit blijkt dat er misstanden zijn, dan zal de Stuurgroep aandringen bij Avenue2 om passende acties te ondernemen.