KRUISPUNT GEUSSELT

Foto's van het weekend bekijken?

Verlegging kruispunt Verlegging kruispunt
Wilt u meer weten over de wegverleggingen die in het verleden bij Geusselt hebben plaatsgevonden? Klik dan hier.

Opgelet: Oversteek Professor Quixstraat afgesloten

Gedurende het weekend van 7 juni is om veiligheidsoverwegingen is de oversteek bij de Professor Quixstraat dan volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden via de oversteek Voltastraat / Cobbenhagenstraat omgeleid.

Langer werken

Om de planning van begin juni te halen, werken we de komende tijd ’s avonds soms langer door in en om de tunnelbouwkuip Geusselt. Denk dan aan betonwerk of het aanvullen van grond in de bouwkuip. Om deze grond stevig en compact te krijgen,  gebruiken we een trilplaat. Het gebruik daarvan kan een vervelend geluid en soms ook trillingen opleveren voor omwonenden.

Verkeersstop

Gedurende de nacht van vrijdag 7 juni op zaterdag 8 juni verplaatsen we de verkeerslichten van de N2/A2.  U kunt op dat moment dan tijdelijk niet doorrijden. De verkeersstops duren circa 10 minuten.

WEEKENDWERK MET WEGAFSLUITINGEN BIJ GEUSSELT 7 - 10 JUNI

Bijgewerkt op 06 juni 2013

In het weekend van 7 juni past Avenue2 kruispunt Geusselt opnieuw aan. Eerder, in januari 2012, schoof het hele kruispunt op naar het zuidwesten en kreeg de Geusseltvijver een andere vorm. Met als doel: ruimte maken voor de bouw van de A2-tunnel. In juni 2012 verlegden we de Terblijterweg nog een keer: over de Paardentunnel heen.


Verleggen Terblijterweg en Viaductweg
Dit jaar - tijdens het weekend van 7juni - verleggen we de Terblijterweg voor de laatste keer. De weg schuift dan zo’n 25 meter richting het noorden, over een stukje kant-en-klaar tunnel binnen de bouwkuip Geusselt-Noord. Tegelijkertijd komt de Viaductweg op het dak van het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt te liggen. Hoewel de zijwegen van locatie veranderen, blijft de A2/N2 op z’n plek.


Waarom opnieuw verleggen?
Door de verlegging van de Terblijterweg kunnen de tunnelbouwkuipen Geusselt-Noord en Geusselt-Zuid met elkaar worden verbonden. Er ontstaat dan één bouwkuip, waardoor we de tunnel en tunnelmonden op deze plek verder kunnen afbouwen. Het verleggen van de Viaductweg maakt dat we aan de slag kunnen met het zuidelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt. Zodat deze, naar verwachting eind 2013, klaar is en open kan.


Mei: voorbereidingen
Op dit moment wordt in de tunnelbouwkuip Geusselt-Noord hard doorgewerkt om het betonwerk klaar te hebben, waar in juni van dit jaar de Terblijterweg overheen komt te liggen. Om die planning te halen, werken we de komende tijd ’s avonds vaker langer door bij Geusselt. In de bouwkuip zelf gaat het dan met name om betonwerk of het aanvullen van grond. Hierop komt de funderingslaag én het asfalt voor de verlegde Terblijterweg. Maar ook buiten de bouwkuip gebeuren de nodige voorbereidingen. Zo moeten zogenaamde mantelbuizen worden aangebracht, waar later kabels (voor bijvoorbeeld verlichting) doorheen worden getrokken. Bij de Viaductweg moet nog de ‘oude’ fietstunnel - die sinds eind 2011 dicht is - worden gesloopt. En bovenop het noordelijk deel van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Geusselt, dat al een tijdje klaar is, komt het asfalt voor de verlegde Viaductweg.


Weekend in juni: wegverleggingen
Het verleggen van de Terblijterweg en Viaductweg gebeurt - net als de vorige keer (in januari 2012) - tijdens een weekend. Dit is het weekend van vrijdagavond 7 juni tot en met maandagochtend 10 juni. Of het werk dan kan doorgaan, is onder andere afhankelijk van het weer, maar ook van de voortgang van de werkzaamheden. Als reserveweekend geldt daarom het weekend van vrijdagavond 14 juni tot en met maandagochtend 17 juni.

In beide gevallen geldt dat de werkzaamheden starten op vrijdag om 16.00 uur en doorgaan tot maandagochtend 06.00 uur. In de tussenliggende tijd wordt continu - dag en nacht - gewerkt. 


Welke werkzaamheden?
De werkzaamheden die tijdens het weekend worden uitgevoerd, zijn vergelijkbaar met de eerste ombouw van kruispunt Geusselt in januari 2012. Denk aan het opbreken (frezen) en aanbrengen van asfalt, aanleggen van kabels en leidingen, verplaatsen van verkeerslichten, bewegwijzering en lichtmasten en aanbrengen van nieuwe wegmarkering. Alles verhuist mee!

 

Wat zijn de gevolgen?


auto

Wat zijn de gevolgen?


Voor verkeer
Tijdens het hele weekend - van vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur - gelden verkeersmaatregelen op de A2/N2, Viaductweg en Terblijterweg. Overdag blijft rechtdoorgaand verkeer op de A2/N2 - richting Eindhoven of Luik - altijd mogelijk. Wel gelden rijstrookafzettingen. De Terblijterweg en Viaductweg zijn (gedeeltelijk) afgesloten.

Terblijterweg (vanaf vrijdagavond circa 20.00 uur)

  • Tijdens het hele weekend afgesloten voor verkeer, bij de aansluiting op de A2/N2. Verkeer op de A2/N2 kan niet afslaan naar de Terblijterweg.
  • Rechtsafslaand verkeer vanuit de Terblijterweg naar de A2 richting Eindhoven is in de avond/nacht en vroege ochtend wel mogelijk, met uitzondering van zondag op maandag.

 Viaductweg (vanaf vrijdagavond circa 19.00 uur)

  • Tijdens het hele weekend 's avonds en ’s nachts afgesloten voor verkeer, bij de aansluiting op de A2/N2. Verkeer op de A2/N2 kan dan niet afslaan naar de Viaductweg.
  • Overdag geldt een beperkte openstelling:
    • Verkeer op de A2 komende vanuit Eindhoven kan rechts afslaan naar de Viaductweg.
    • Verkeer vanuit de Viaductweg kan afslaan naar de N2 richting Luik of A2 richting Eindhoven.

A2/N2
Tussen knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt:
  • Rechtdoorgaand verkeer richting Luik blijft altijd -zowel overdag als ’s nachts - mogelijk.
  • Rechtdoorgaand verkeer richting Eindhoven blijft overdag mogelijk. In de avond en nacht van vrijdag en zaterdag gelden omleidingsroutes via de Akersteenweg > Vijverdalseweg > Terblijterweg.

Voor actuele verkeersinformatie en afsluitingstijden verwijzen we u naar de website www.maastrichtbereikbaar.nl. Kaartjes met daarop wegafsluitingen en omleidingsroutes staan hiernaast.

Fietsers/voetgangers
Tijdens het hele weekend is ook de fiets- en voetgangersoversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat dicht*. Fietsers en voetgangers kunnen de N2 oversteken bij de Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat.

*De verkeerslichten hier zijn gekoppeld aan die bij kruispunt Geusselt. Omdat de verkeerslichten bij Geusselt tijdens het hele weekend buiten werking zijn, geldt dat ook voor de fiets- en voetgangersoversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. Om verkeersonveilige situaties – met name in de nacht – te voorkomen is in samenspraak met de gemeente Maastricht besloten de oversteek volledig af te sluiten.


Voor omwonenden
Werkzaamheden gebeuren overdag én ’s nachts, en met (zware) machines. Voor omwonenden ontstaat daarmee tijdens het hele weekend overlast. Met name in de nacht kan dat het geval zijn, omdat er dan minder verkeersgeluiden zijn. De ervaring leert dat vooral het opbreken van asfalt een vervelend geluid met zich meebrengt. Ook kunt u last hebben van licht door bouwlampen, die zoveel mogelijk op het werk zelf worden gericht. Het verdichten van grond met een trilwals kan tot slot trillingen opleveren.
En daarna? Wat gebeurt er dan?
Zodra kruispunt Geusselt is verlegd, beginnen de bouwers met het vrijmaken van het oude stukje Terblijterweg en Viaductweg. Zo halen we het asfalt weg, net als oude kabels, leidingen en riolering. Ook slopen we het restant van de oude fiets- en voetgangerstunnel Geusselt.

Daarna starten we met het intrillen van stalen damwandplanken bij de vrijgekomen Terblijterweg en Viaductweg, zoals dat eerder in uw omgeving gebeurde voor de tunnelbouwkuip Geusselt-Noord en het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt.Foto´s van de verlegging van de Geusseltkruising bekijken? Kijk dan hier onder!
A2Mtricht-20130608-78-LR

A2Mtricht-20130608-69-LR

A2Mtricht-20130608-48-LR

A2Mtricht-20130608-43-LR

A2Mtricht-20130608-39-LR

A2Mtricht-20130608-32-LR

A2Mtricht-20130607-31-LR

A2Mtricht-20130607-17-LR

A2Mtricht-20130607-03-LR

Foto's: Bert Janssen


Hieronder nog een aantal foto's gedurende de dag.
P6080156-r1

P6080162-r1

P6080181-r1

P6080189-r1

P6080193-r1

P6080196-r1

P6080203-r1

P6080205-r1

P6080210-r1

P6080224-r1

P6080227-r1

P6080239-r1

P6080245-r1

P6080247-r1

P6080249-r1

P6080251-r1

P6080255-r1

P6080258-r1

P6080274-r1

P6080293-r1

P6080303-r1

P6080309-r1

P6080312-r1

P6080321-r1

P6080336-r1

P6080340-r1

P6080347-r1

P6080359-r1

P6080378-r1

P6080398-r1

P6080401-r1

P6080408-r1

REB_7807-1

REB_7809-1

REB_7813-1

REB_7816-1

REB_7818-1

REB_7825-1

REB_7832-1

REB_7833-1

REB_7836-1

REB_7837-1

REB_7844-1

REB_7847-1

REB_7851-1

REB_7858-1

REB_7860-1

REB_7861-1

REB_7864-1

REB_7865-1

REB_7867-1

REB_7873-1

REB_7874-1

REB_7876-1

REB_7878-1

REB_7879-1

REB_7880-1

REB_7883-1

REB_7885-1

REB_7893-1

REB_7895-1

REB_7896-1

REB_7897-1

REB_7901-1

REB_7908-1

REB_7916-1

REB_7925-1

REB_7928-1

REB_7933-1

REB_7935-1

REB_7936-1

REB_7949-1

REB_7809-1

P6080398-r1

P6080359-r1

P6080293-r1

P6080258-r1

P6080249-r1

P6080227-r1

P6080189-r1

P6080162-r1

P6080156-r1

Foto's: Reen van Beek