TIJDELIJKE BRUGGEN

Wat gaat er gebeuren?

Nachtwerk en verkeershinder

Let op: een deel het grond- en straatwerk vindt vlak langs de N2 plaats. Om de veiligheid van onze mannen te garanderen, zijn dan rijbaanafsluitingen nodig. Omdat verkeer overdag moet doorstromen, gebeurt dit in de avond- en nachturen, van 20.00 tot 06.00 uur. 

Let op: stoppen voor langzaam verkeer!

Vanaf woensdagochtend 5 november moet verkeer op de N2 weer rekening houden met verkeerslichten ter hoogte van de Schepen Roosenstraat - Professor Quixstraat. Voetgangers en (brom)fietsers steken niet alleen de N2 over, maar ook de bouwweg langs de noordelijke bouwkuip. Met verkeerslichten worden de verkeersstromen gescheiden. Om normaal verkeer zo min mogelijk te hinderen krijgt bouwverkeer gelijktijdig met verkeer op de N2/A2 groen licht.

Grondwal

Bewoners van de Professor Kernstraat en Old Hickoryplein ondervinden sinds de aanleg van de grondwal langs de N2 minder geluidshinder. De doorgang voor de nieuwe, gelijkvloerse oversteek, betekent echter dat geluidsoverlast weer toeneemt.

Bochtenwerk

Zowel aan oost- als westzijde komt er een flauwe bocht in het (brom)fiets- en voetgangerspad. De bocht is nodig omdat er niet alleen voldoende ruimte beschikbaar moet zijn voor het nieuwe riool, maar ook voor nieuwe kabels en leidingen. Die krijgen een plekje direct naast het nieuwe pad.

Nieuwe oost-westverbindingen

In 2012 moesten rioleringen en kabels en leidingen plaats maken voor de aanleg van de tunnelbouwkuip. Van noord tot zuid werden rioleringen, kabels en leidingen omgelegd. Nu brengen we een deel van deze oost-westverbindingen weer terug, over het tunneldak heen.
Gelijktijdig met het grond- en straatwerk leggen we nieuwe rioleringsbuizen én kabels en leidingen aan. Omwonenden ondervinden weinig hinder omdat de werkzaamheden grotendeels binnen het tunnelterrein plaatsvinden.

Vijftien maanden geleden...

ging de Bauduinstraatbrug open voor voetgangers en fietsers. De tijdelijke brug verving de gelijkvloerse oversteek tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat, die plaats moest maken voor de tunnelbouwkuip. Firma Züblin moest nog beginnen met de aanleg van de sleuven voor de bouwkuipwanden. Bekijk hieronder onze A2 Actueel aflevering van 22 september 2013 voor een terugblik. Inmiddels zijn we 441 dagen verder en is de ruwbouw van de A2-tunnel ter hoogte van de oversteek gereed. We nemen daarom afscheid van de voetgangersbrug. Wilt u weten hoe lang de andere tijdelijke bruggen nog in gebruik blijven? Klik dan hier.

BAUDUINSTRAATBRUG MAAKT PLAATS VOOR GELIJKVLOERSE OVERSTEEK

Geplaatst op 2 oktober 2014

Kruispunt Scharnerweg is de eerste van drie oost-westoversteken die weer in oude staat is hersteld. Want ook de Bauduinstraatbrug en Voltabrug verdwijnen nog vóór het einde van het jaar. De Bauduinstraatbrug is als volgende aan de beurt: vanaf woensdag 5 november is de tijdelijke voetgangersbrug afgesloten. Maar éérst realiseren we een nieuwe, gelijkvloerse oversteek voor (brom)fietsers en voetgangers tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat.
Stap voor stap
Stapsgewijs brengen we de voormalige gelijkvloerse oversteek tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat weer terug, op vrijwel dezelfde locatie als voorheen (zie afbeelding hieronder). Maandag 13 oktober beginnen we aan de westzijde – bij de President Rooseveltlaan-West  - met grond- en straatwerk. Tegelijkertijd trillen we aan de oostzijde – ter hoogte van de Schepen Roosenstraat - damwandplanken uit, die nu nog onderdeel zijn van de bouwkuip. De damwandplanken zitten in de weg voor het nieuwe (brom)fiets- en voetgangerspad, dat bovenop het tunneldak wordt aangelegd. Als de gelijkvloerse oversteek open is voor (langzaam) verkeer, volgt de laatste klus: het uithijsen van brugdekken en trappentorens van de Bauduinstraatbrug. Vanaf donderdagochtend 6 november kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer als vanouds oversteken tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat.

Wat gaat er gebeuren?

Bij de Pr. Rooseveltlaan-West: grond- en straatwerk
Maandag 13 oktober beginnen we met grondwerk aan de westzijde van de N2, bij de President Rooseveltlaan. Om de gelijkvloerse oversteek te realiseren, halen we één van de containers en een stukje grondwal weg. Op deze plek leggen we een nieuw (brom)fiets- en voetgangerspad aan dat aansluit op de bestaande onderdoorgang bij de Professor Quixstraat.

Let op: omdat het grond- en straatwerk dicht bij de N2 plaats vindt, is avond- en nachtwerk onvermijdelijk. Verkeer moet overdag immers gewoon door kunnen gaan. Daarom vinden de werkzaamheden plaats in de avonden en nachten (20.00-06.00 uur) van maandag 13 oktober tot en met donderdag 16 oktober*.

* Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden op. Dan werken we in de avonden en nachten (20.00-06.00 uur) van donderdag 16 en vrijdag 17 oktober door.

Bij de Schepen Roosenstraat: van uittrillen naar grond- en straatwerk

Uittrillen damwandplanken

Momenteel blokkeren bouwkuipwanden de doorgang tussen N2 en Schepen Roosenstraat. Maar nu het tunnelwerk hier gereed is, zijn de bouwkuipwanden niet meer nodig. In de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 oktober beginnen we met het uittrillen van damwandplanken tussen Blok 8 (de laatste flat aan de Pr. Rooseveltlaan-Oost) en Bauduinstraatbrug. Naar verwachting trillen we hier tot eind oktober damwandplanken uit.

Grond- en straatwerk

Maandag 20 oktober start het grond- en straatwerk bij de Schepen Roosenstraat, bovenop het tunneldak. Het nieuwe (brom)fiets- en voetgangerspad sluiten we vervolgens aan op de N2 en de bestaande weg  bij de Schepen Roosenstraat. Vanaf woensdagochtend 5 november kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer als vanouds gelijkvloers oversteken tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat.

Let op: omdat een deel van het grond- en straatwerk dicht bij de N2 plaats vindt, is avond- en nachtwerk onvermijdelijk. Verkeer moet overdag immers gewoon door kunnen gaan. Daarom vinden deze werkzaamheden plaats in de avonden en nachten (20.00-06.00 uur) van maandag 3 en dinsdag 4 november*.

* Bij slecht weer geldt de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 november als reservedatum

Afscheid van de Bauduinstraatbrug
Als de gelijkvloerse oversteek weer in gebruik is, rest nog één (hijs)klus: het verwijderen van de dekken en trappentorens van de Bauduinstraatbrug. De brugdekken en middensteunpunt zijn als eerste aan de beurt en hijsen we in de avond en nacht van woensdag 12 op donderdag 13 november* uit. De trappentorens bij de Pr. Rooseveltlaan en Burg. Bauduinstraat verwijderen we overdag, op donderdag 13 november.

* Let op: bij slecht weer geldt de avond en nacht van woensdag 19 op donderdag 20 november als reservedatum.


auto

Verkeersmaatregelen op een rij


Maandag 13 tot en met donderdag 16 oktober, dagelijks van 20.00 tot 06.00 uur*:
Verkeer op de N2/A2 - richting Eindhoven – moet tussen de J.F. Kennedysingel en kruispunt Geusselt rekening houden met een rijbaanafsluiting. Ook oprit Akersteenweg is afgesloten voor verkeer. De omleidingsroute gaat via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.

* Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden op. Dan werken we van donderdagavond 16 oktober, 20.00 uur, tot zaterdagochtend 18 oktober elke avond en nacht van 20.00 tot 06.00 uur door.

Maandag 3 tot en met woensdag 5 november, dagelijks van 20.00 tot 06.00 uur*:
Verkeer op de N2/A2 - richting Eindhoven – moet tussen de J.F. Kennedysingel en kruispunt Geusselt rekening houden met een rijbaanafsluiting. Ook oprit Akersteenweg is afgesloten voor verkeer. De omleidingsroute gaat via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.

* Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden op. Dan geldt de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 november als reservedatum.

Woensdag 12 tot en met donderdag 13 november, van 20.00 uur tot 06.00 uur*:
  • Verkeer op de N2/A2 - richting Eindhoven – moet tussen de J.F. Kennedysingel en kruispunt Geusselt rekening houden met een rijbaanafsluiting. Ook oprit Akersteenweg is afgesloten voor verkeer. De omleidingsroute gaat via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.
  • Rijbaan richting Luik: automobilisten moeten rekening houden met een verkeersstop
* Bij slecht weer geldt de avond en nacht van woensdag 19 op donderdag 20 november als reservedatum. 
Fotografie: Frans Senden en Mark van Zeist