De aansluiting tussen de A2 en A79 én de verbinding naar bedrijventerrein Beatrixhaven zijn sinds 24 juli open voor verkeer. Dat zijn de nummers A t/m G uit het overzicht hierboven. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016).

Van tijdelijk naar definitief

Bij Kruisdonk staan nu nog tijdelijke verkeerslichten. In november plaatst Avenue2 het definieve materiaal. Daarvoor zijn nachtafsluitngen en omleidingen nodig. Lees meer.
Huidige, tijdelijke voorrangssituatie bij kruising Hoekerweg-Fregatweg. Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft voorrang op het verkeer over de Fregatweg. Huidige, tijdelijke voorrangssituatie bij kruising Hoekerweg-Fregatweg. Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft voorrang op het verkeer over de Fregatweg.

Naar de Beatrixhaven?

Van de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven - de Nieuwe Limmelderweg - wordt al goed gebruik gemaakt. Maar we zien ook dat een deel van het verkeer nog rijdt over de oude route via Bunde. De ervaring leert dat altijd even duurt voordat weggebruikers gewend zijn aan nieuwe routes. En navigatiesystemen zijn nog niet altijd bijgewerkt. Daarom blijven we de boodschap communiceren: “Wilt u vanaf de A2 of A79 naar de Beatrixhaven? Rij dan via afrit 52 van de A2 of afrit 1 van de A79.”

Hoe verder?

De gemeente Maastricht streeft ernaar om eind 2014 duidelijkheid te hebben over de mogelijke aanleg van de Kraakweg. Meer informatie is tevens te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl/ fregatweg.

Blijf op de hoogte

Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Hier kunt u zich aanmelden voor het digitale voortgangsbericht. U ontvangt dan elke week het laatste A2-nieuws.

DOORSTROMING KRUISDONK EN BEATRIXHAVEN IN DE TIJDELIJKE SITUATIE

Geplaatst op 3 november 2014

Vanuit de omgeving komen er soms vragen of opmerkingen over de doorstroming bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven. Belangrijk om te blijven vermelden is dat nog niet alle infrastructuur gereed is. Pas als het verkeer tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein door de A2-tunnel rijdt - volgens planning vanaf eind 2016 -kunnen we toewerken naar een definitieve situatie bij Kruisdonk. De verbindingen H en I uit het overzicht hiernaast worden dan ook in gebruik genomen. Tot die tijd kan de doorstroming niet optimaal zijn. In de tijdelijke situatie hebben we immers nog steeds te maken met een wachtrij op de A2 voor Geusselt en sluipverkeer dat zich een andere weg zoekt, bijvoorbeeld via afrit 52 van de A2. Drukte op deze routes is dan onvermijdelijk.

Ook in de Beatrixhaven is de verkeersstructuur niet af. Hier mist nog het geplande wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Maar dit is afhankelijk van de nog uit te werken beveiliging van de spoorwegovergang tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. Naar verwachting duurt de huidige situatie tot medio 2015.
Meer sturingsmogelijkheden
Met het plaatsen van de permanente verkeerslichten eind november, treedt de definitieve software voor de verkeersregelinstallaties (VRI’s) in werking. Dat brengt meer mogelijkheden met zich mee om bij te sturen. De verschillende VRI’s worden namelijk aangesloten op de verkeerscentrale van de gemeente Maastricht. Daarmee zijn het geen losse systemen meer - zoals nu nog het geval is - maar gaan ze onderdeel uitmaken van het totale netwerk aan verkeerslichten in de stad. Niet alleen kunnen daarmee de afzonderlijke VRI’s op elkaar worden afgestemd, ook kunnen ze gemakkelijk op afstand worden bijgesteld als de verkeerssituatie daarom vraagt.

Langzaam verkeer bij Ambyerweg
De definitieve verkeerslichten hebben verder voordelen voor het langzaam verkeer tussen Rothem en Amby. In de huidige, tijdelijke regeling krijgen (brom)fietsers en voetgangers bij het viaduct over de A79 (Ambyerweg) geen groen buiten hun normale beurt om. Dat levert soms een onnodig lange wachttijd op. Bijvoorbeeld als het rustiger is op de weg en er ruimte is voor een extra groenfase voor (brom)fietsers en voergangers. De permanente verkeerslichten maken een tussentijdse groenfase wel mogelijk.

Beatrixhaven en Nieuwe Limmelderweg
Zolang de Kraakweg er niet is, sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg en moet verkeer van en naar de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Om het verkeer hier op te kunnen vangen, heeft de gemeente Maastricht de voorrangssituatie aangepast. Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft nu voorrang op het verkeer dat de (oude) route over de Fregatweg rijdt. Op die manier wordt voorkomen dat meerdere vlakbij elkaar gelegen kruispunten vastlopen. Er zijn wel twee nadelen:

  • het verkeer op de Fregatweg komende vanaf het noorden (Bunde/Meerssen) moet voorrang verlenen. Hierdoor ontstaat vaker een wachtrij op de Fregatweg, zeker tijdens de spits.
  • fietsers hebben geen voorrang meer bij het oversteken van de Hoekerweg, omdat anders in de nieuwe voorrangsregeling onveilige situaties ontstaan. Dit brengt een langere wachttijd met zich mee. Vooral tijdens de spits is het soms lastig oversteken.
In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De gemeente Maastricht wil deze graag doortrekken tot bij de Galjoenweg. In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De gemeente Maastricht wil deze graag doortrekken tot bij de Galjoenweg.
Situatie Hoekerweg-Fregatweg verbeteren
Ook voor de Beatrixhaven geldt dat, zodra Avenue2 de tijdelijke verkeerslichten op de verschillende plekken heeft vervangen, er meer sturingsmogelijkheden zijn. Daarbij treft de gemeente Maastricht - naar verwachting in december - een aanvullende maatregel om de doorstroming op de Fregatweg in de tijdelijke situatie te verbeteren. Detectielussen in het asfalt van de Fregatweg worden dan aangesloten op de verkeerslichten bij Kruisdonk. Is het druk op de Fregatweg? Dan wordt dit geregistreerd door de lussen in het asfalt en gaat er een signaal naar de verkeersregelinstallatie bij de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg, die vervolgens een aangepast programma draait. De aanvoer vanuit de Nieuwe Limmelderweg kan bijvoorbeeld worden onderbroken door vaker en/of langer rood te geven. Zo krijgt verkeer op de Fregatweg meer ruimte en zal de wachtrij vermoedelijk korter worden. Wel zitten er grenzen aan dit doseersysteem, omdat het tegenstrijdig is met het doel om zoveel mogelijk verkeer via de nieuwe route, de Nieuwe Limmelderweg, af te wikkelen. Bovendien lost deze maatregel de wachtrij op de Fregatweg niet op. In de tijdelijke situatie moet verkeer hier rekening houden met vertraging.

Eindplaatje
Zodra er duidelijkheid is over de Kraakweg, kan de gemeente Maastricht toewerken naar een definitieve structuur in de Beatrixhaven. Als de gemeente Maastricht de Kraakweg kan aanleggen, zullen de verkeersstromen sterk wijzigen en zal de kruising Hoekerweg -Fregatweg weer worden teruggebracht naar de oude situatie. Mocht het zo zijn dat de Kraakweg onverhoopt niet kan worden aangelegd, dan zal de kruising Hoekerweg -Fregatweg moeten worden omgebouwd om de verkeersstromen beter te kunnen verwerken. Verschillende varianten zijn dan mogelijk, maar het meest reëel lijkt een kruispunt met verkeerslichten, waarbij zoveel mogelijk rijrichtingen een eigen rijstrook krijgen. Beide scenario’s worden overigens door de gemeente Maastricht voorbereid.

Planning - stap voor stap naar definitieve situatie

Afgerond:
       
  • juni-juli 2014: tijdelijke verkeerssituatie Hoekerweg - Fregatweg gerealiseerd door de gemeente Maastricht.
  • 24 juli 2014: vernieuwd knooppunt Kruisdonk open voor verkeer, met tijdelijke verkeersregelinstallaties.
Toekomstig:
  • eind november 2014: plaatsen definitieve verkeersregelinstallaties bij Kruisdonk-Beatrixhaven door Avenue2.
  • december 2014: aansluiten detectielussen bij Fregatweg door de gemeente Maastricht.
  • 2015: voorbereiding en uitvoering Kraakweg door de gemeente Maastricht.
  • eind 2016: ingebruikname A2-tunnel, definitieve verkeersstructuur Kruisdonk-Beatrixhaven.

Meer weten