BEATRIXHAVEN

Nieuwe verbindingsweg

Langzaam verkeer

Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de Hoekerweg / Limmelderweg in beide richtingen bereikbaar.

Opgelet

Op zaterdag 12 juli (07.00 – 19.00 uur) is de Hoekerweg / Limmelderweg volledig afgesloten tussen Schoenerweg en Beukenlaan.
Voor de aansluiting van de verbindingsweg Beatrixhaven wordt een nieuw kruispunt ingericht bij de Hoekerweg. Voor de aansluiting van de verbindingsweg Beatrixhaven wordt een nieuw kruispunt ingericht bij de Hoekerweg.

Dagafsluiting P+R-terrein

Omdat het P+R-terrein Maastricht Noord in het werkgebied valt, is het P+R-terrein op zaterdag 12 juli niet bereikbaar. U kunt hier op deze dag niet parkeren of gebruik maken van de pendelbus naar het centrum. Het treinstation is per fiets of te voet wel bereikbaar.

TIJDELIJK EENRICHTINGSVERKEER EN DAGAFSLUITING BIJ HOEKERWEG/LIMMELDERWEG

Geplaatst op 2 juni 2014

In het noorden van Maastricht werkt bouwer Avenue2 aan de verknoping van de A2 en A79 én aan de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en industrieterrein Beatrixhaven. Het streven is om de nieuwe wegverbindingen vanaf deze zomer stapsgewijs open te stellen. 

Aansluiting nieuwe verbindingsweg bij Hoekerweg
De nieuwe verbindingsweg loopt - volgens de plannen van Avenue2 - vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan de Hoekerweg. De bedoeling van de gemeente Maastricht is om de verbindingsweg in de toekomst door te trekken tot bij de Galjoenweg. Avenue2 richt de Hoekerweg daarom nu al zoveel mogelijk in als kruispunt. Dit nieuwe kruispunt komt tussen de Schoenerweg en het P+R-terrein Maastricht-Noord. Bij ingebruikname van de verbindingsweg deze zomer geldt voor verkeer bij de Hoekerweg voorlopig een T-splitsing. Zie de afbeelding hieronder.

Aansluiting verbindingsweg bij de Hoekerweg in de vorm van een T-splitsing. Aansluiting verbindingsweg bij de Hoekerweg in de vorm van een T-splitsing.

auto

Tijdelijk eenrichtingsverkeer en dagafsluiting


Om de aansluiting bij de Hoekerweg te kunnen maken en het nieuwe kruispunt te realiseren, zijn aanpassingen nodig. Van 16 juni (07.00 uur) t/m 12 juli (07.00 uur) geldt daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Hoekerweg / Limmelderweg.

Verkeer vanaf de Mariënwaard / Meerssenerweg naar Fregatweg / Beatrixhaven kan doorrijden.

Verkeer vanaf de Fregatweg / Beatrixhaven naar Mariënwaard / Meerssenerweg wordt omgeleid.

Op zaterdag 12 juli is een dagafsluiting van de Hoekerweg nodig. Meer informatie vindt u hieronder. 

Bereikbaarheid
Bedrijven, het P+R-terrein Maastricht Noord en woningen zijn steeds bereikbaar.

  • Bedrijven aan de Hoekerweg / Limmelderweg en het P+R-terrein Maastricht Noord zijn tijdens de periode van het eenrichtingsverkeer te bereiken vanaf de Mariënwaard / Meerssenerweg. De Hoekerweg verlaten kan alleen via de zijde Fregatweg. 
  • De Schoenerweg is bij de kruising met de Hoekerweg afgesloten. De Schoenerweg, Sleperweg en Kotterweg zijn bereikbaar via de Kotterweg.
  • Voor een compleet overzicht van afsluitingen en omleidingen verwijzen we u naar www.maastrichtbereikbaar.nl.
Wat gaat gebeuren?
Zodra het eenrichtingsverkeer bij de Hoekerweg van kracht is, gaat Avenue2 aan de slag met het inrichten van de nieuwe kruising. Het werkgebied ligt tussen de Schoenerweg en de Beukenlaan. Hier wordt de Hoekerweg breder, omdat er in de nieuwe situatie meer rijstroken zijn. We werken in 2 fasen: eerst aan de noordkant van de weg (fase 1), en later aan de zuidkant (fase 2). Op die manier heeft verkeer zo min mogelijk overlast. 

Aan de noordkant van de Hoekerweg breken we het bestaande asfalt en het fietspad op, en graven we de nieuwe kruising uit. Ook leggen we mantelbuizen aan, waar kabels voor verkeerslichten doorheen worden getrokken. Bij de kruising komt een  verkeersregelinstallatie die de doorgang van het verkeer in de nieuwe situatie regelt en zorgt voor een optimale doorstroming. Nadat de fundering voor het verbrede wegdeel met fietspad is gemaakt en de middeneilanden (een soort drempels ter afscheiding tussen de (rijstroken) zijn aangebracht, kan het asfaltwerk beginnen. Eind juni zetten we het verkeer om naar de noordkant van de weg, zodat we kunnen werken aan de zuidkant. Hier voeren we vergelijkbare werkzaamheden uit.

Afsluiting Hoekerweg/Limmelderweg
Op zaterdag 12 juli (07.00 – 19.00 uur) wordt het laatste asfalt en de wegmarkering aangebracht bij het nieuwe kruispunt. Daarvoor is het nodig de Hoekerweg / Limmelderweg volledig af te sluiten tussen Schoenerweg en Beukenlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel door in beide richtingen. De in- en uitritten van bedrijven aan de Hoekerweg / Limmelderweg blijven steeds toegankelijk. Bedrijven in de Beatrixhaven zijn bereikbaar via de gele omleidingsborden. Vrachtverkeer vanuit Rothem naar de A79 wordt op deze dag omgeleid via de Meerssenerweg. Het vrachtautoverbod op de Meerssenerweg wordt dan tijdelijk opgeheven.

Fotografie: Peter Wijnands en Reen van Beek