VOORBEREIDINGEN RIJKSWATERSTAAT

Bekijk hier de aflevering van A2 Actueel over de voorbereidingen van Rijkswaterstaat.
In de eerste module maken de cursisten kennis met de tunnel en de omgeving.

RIJKSWATERSTAAT BEREIDT ZICH VOOR OP INGEBRUIKNAME A2-TUNNEL

Geplaatst op 19 november 2015

Enkele weken geleden kon u lezen dat de brandweer zich nu al voorbereidt op de hulpverlening in de Koning Willem-Alexandertunnel. En sinds kort zijn ook de voorbereidingen van Rijkswaterstaat in volle gang. Want de wegverkeersleiders, weginspecteurs en Officieren van Dienst zijn begonnen aan hun opleiding. Ze leren nu hoe ze de tunnel straks moeten bedienen, bewaken en beheren. Het opleidingstraject bestaat uit vijf verschillende modules, verspreid over een periode van een half jaar. 

Vijf modules

De eerste module vindt momenteel plaats: de kennismaking met de Koning Willem-Alexandertunnel. Via een presentatie en een rondleiding krijgen de deelnemers een indruk van hoe de tunnel en de omgeving eruit ziet. Daarnaast zien ze ook hoe de tunnel straks gaat functioneren.

In de tweede module wordt gewerkt rond drie thema's: de organisatie, de procedures en protocollen waarmee gewerkt gaat worden en verkeersmanagement. Dat laatste houdt onder meer de omleidingsroutes en de verkeersmaatregelen bij noodgevallen in.
 
Module drie is specifiek bedoeld voor de wegverkeersleiders. Zij leren in deze module via een simulator hoe ze de tunnel moeten bedienen. In dit deel trainen de wegverkeersleiders specifiek om adequaat te kunnen handelen ten tijde van incidenten en calamiteiten, maar ook bij storingen. 

In module vier, het voorlaatste deel, oefenen de deelnemers op een maquette. Ze simuleren op kleine schaal welke stappen ze moeten ondernemen in geval van een incident en/of calamiteit. 

In de laatste module houdt RWS in samenwerking met de hulpdiensten (o.a. de brandweer) oefeningen in de Koning Willem-Alexandertunnel. Er worden daarbij verschillende calamiteiten en incidenten nagebootst, waarmee de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de hulpdiensten wordt geoefend. 

Wilt u meer weten over de bediening en de hulpverlening in de Koning Willem-Alexandertunnel? Kijk dan op onze themapagina 'Hoe werkt de tunnel straks?'.