INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Vannacht, donderdag 15 december tot in de ochtend van vrijdag 16 december

Verkeer tijdens de #nachtvd4buizen

Wat vindt u op deze pagina?

Factsheet: Nederlands

English

Deutsch

Français

Lokale rijroutes vanaf 16 december

Rijroutes bij knooppunt Europaplein vanaf vrijdag 16 december

Rijroutes bij kruispunt Geusselt vanaf vrijdag 16 december

Rijroutes bij knooppunt Kruisdonk vanaf vrijdag 16 december

Bij kruispunt Geusselt moeten we de verkeerslichteninstallatie aanpassen op de nieuwe verkeerssituatie Bij kruispunt Geusselt moeten we de verkeerslichteninstallatie aanpassen op de nieuwe verkeerssituatie

Hoe werkt de A2-tunnel straks?

Meer weten over de toekomstige rijroutes, bewegwijzering, onderhoud en meer? Ga dan hier naar onze themapagina 'hoe werkt de tunnel straks'

Verkeersdrukte Maastricht nog niet voorbij


Ingebruikname van de tunnel is voor de stad heel belangrijk. Maar de stad werkt óók nog aan de Noorderbrug! De Noorderbrug sluit aan op A2 Maastricht.

Waar A2 Maastricht de doorstroming voor noord-zuid verkeer verbetert, doet het Noorderbrugtracé dat voor het oost-westverkeer. Het brugdek wordt gerenoveerd, de aanlanding aan de westkant verlegd en verbreed naar 2x3 rijstroken. Ingebruikname van het nieuwe hoofdtracé van het Noorderbrugproject is gepland in de tweede helft van 2017.
De infrastructuur van Maastricht wordt fors verbeterd.

We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar hinder is onvermijdelijk.
Bekijk hieronder de eerste vooruitblik van Via Maastricht over de ingebruikname.

#NACHTVD4BUIZEN

Update 15 december 2016

Vooral een technische operatie: hoe pakken we dat aan?

In de nacht van 15 op 16 december willen we de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik gaan nemen. De #nachtvd4buizen wordt vooral een technische operatie met een hoofdrol voor de wegenbouwers van Avenue2 en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

Zoals gebruikelijk voor een grotere wegomleiding wordt ook nu het weer goed in de gaten gehouden. Voorafgaand aan de technische operatie zal op woensdagmiddag een definitief go gegeven worden voor de start op donderdagavond 15 december. Die donderdag zal Avenue2 na de avondspits starten met de eerste verkeersomleidingen. Let dan goed op gewijzigde verkeerssituaties. Zet uw navigatie uit, matig uw snelheid en volg de borden.

Vervolgens kunnen de wegenbouwers starten met onder andere het aanbrengen van wegmarkeringen, het in gereedheid brengen van de nieuwe verkeers- en matrixborden en asfaltwerkzaamheden.

Lange nacht

De verwachting is dat de eerste tunnelbuis in gebruik kan worden genomen ergens tussen 23.00 en 1.00 uur. Dat is de A2-buis rechts voor doorgaand verkeer vanaf het noorden richting Luik (zie de afbeelding aan de bovenzijde van deze pagina); ingang is bij Geusselt, uitgang bij Europaplein. 

Tegen de ochtend volgt als tweede de A2-buis links, voor doorgaand verkeer vanaf het zuiden richting Eindhoven; ingang bij Europaplein, uitgang bij Geusselt. Als derde en vrijwel tegelijkertijd met de tweede, is de N2-buis links aan de beurt, voor lokaal verkeer van Europaplein naar de Terblijterweg/Viaductweg of verder naar het noorden; ingang bij Europaplein, uitgang bij Geusselt. 

In de loop van de ochtend zal als laatste de N2-buis rechts in gebruik worden genomen, voor lokaal verkeer vanaf het noorden richting afrit 55 (Randwyck) of verder naar het zuiden; ingang ten noorden van de Terblijterweg bij Geusselt, uitgang bij Europaplein. 

De tijdsindicaties zijn onder voorbehoud! We houden u o.a. op de hoogte via deze website, onze twitteraccount @A2_Maastricht en de gemeente Maastricht.

Geen groot feestmoment

Omdat de ingebruikname geen groot feestmoment kan zijn, hadden we juist het Tunnelweekend georganiseerd, waar we 25.000 bezoekers hebben gehad. We kijken wel naar een geschikt moment voor een bezoek van de Koning in de loop van volgend jaar.

Zelf gaan kijken? Twee kijkplekken

Noordkant bij Geusselt
Wanneer u ter plekke wilt gaan kijken dan kunt u ten noorden van Geusselt het beste gaan staan op de Wielerbaan, de nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de A2. U ziet dan recht voor u waar gewerkt wordt en hoe de verkeersstromen uiteindelijk aansluiten op de tunnel-in- en uitgangen bij Geusselt. Voor het zien van de tunnelmonden is een verrekijker handig!

Zuidkant bij Europaplein
Aan de zuidkant kunt u het beste kijken vanaf de Joseph Bechlaan, het viaduct voor voetgangers en fietsers naast station Randwyck. U ziet dan recht voor u waar gewerkt wordt en hoe de verkeersstromen aansluiten op de tunnel-in en uitgangen bij Europaplein. Voor het zien van de tunnelmonden is een verrekijker handig!

Samen kijken
Vanuit A2 Maastricht zullen medewerkers op beide plekken staan ’s nachts tussen 22.00 en uiterlijk 01.00 uur en ’s ochtends tussen 8.00 en 11.00 uur. Onze medewerkers kunnen u van informatie voorzien en we zorgen ook voor een gratis kop koffie om wat op te warmen. Wij verzoeken u dringend geen andere plekken langs het tracé op te zoeken. 

Wij verzoeken u dringend zelf geen andere kijkplekken langs het tracé op te zoeken. 

Gasten?

De ‘nacht-van-de-vier-buizen’ is op de allereerste plaats een technische operatie. Tegelijkertijd willen we het moment van ingebruikname van de eerste buis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een kleine groep van genodigden bestaande uit bestuurders, directieleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en pers zullen als eerste door de tunnel rijden. En dat betekent wachten tot de wegenbouwers van Avenue2 en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zover zijn om het startsein te geven. De gasten worden ontvangen in Apple Park bij Geusselt en zullen na afloop nog even samenkomen bij Van der Valk aan het Europaplein. 

Hoe houden wij u op de hoogte?

Van Rijkswaterstaat…
Voordat de Koning Willem Alexandertunnel in gebruik wordt genomen, verleent de gemeente Maastricht eerst een openstellingsvergunning. Met de vergunning op zak,  neemt Rijkswaterstaat het beheer van de tunnel over. Vanaf dan is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel. Oók als het gaat om vragen en/of meldingen van weggebruikers. Heeft u na de ingebruikname vragen over de Koning Willem Alexandertunnel? Of wilt u meer informatie over de A2 of de werkzaamheden op de snelwegen rond Maastricht? Neem dan contact op met de Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of kijk op www.vananaarbeter.nl.
Met onze communicatiemiddelen van A2 Maastricht zullen we de eerste maanden de berichtgeving van Rijkswaterstaat blijven ondersteunen.  

…naar A2 Maastricht…

Na ingebruikname van de koning Willem Alexandertunnel blijft A2 Maastricht weggebruikers en omwonenden via www.a2maastricht.nl en www.mijngroeneloper.nl informeren over de bovengrondse herinrichting. Maar ook over de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Neem bij vragen of meldingen als vanouds contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

…naar Maastricht Bereikbaar
Voor actuele reisinformatie, afsluitingen en omleidingsroutes kunt u ook na ingebruikname van de Koning Willem Alexandertunnel terecht bij Maastricht Bereikbaar. Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl voor meer informatie. Of bel naar de klantenservice via 043 – 799 94 09.

Afsluitingen en omleidingen

In de avond en nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december moet verkeer rekening houden met afsluitingen en omleidingen. In de loop van de ochtend rijdt het merendeel van het noord-zuid verkeer door via de tunnelbuizen. Maar een deel van de lokale rijroutes wordt voorlopig nog bovengronds afgewikkeld via tijdelijke of omleidingsroutes.

Van Kennedysingel naar kruispunt Geusselt
Vanaf donderdagavond 15 december is de tijdelijke N2 ter hoogte van kruispunt Geusselt afgesloten. Via de tijdelijke N2 kan verkeer richting noorden niet meer doorrijden naar kruispunt Geusselt. Vanaf de John F. Kennedysingel wordt verkeer tot in de loop van 2017 omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.

Afsluiting tijdelijke N2 bij Europaplein
Vanaf donderdagavond 15 december sluiten we de tijdelijke N2 ter hoogte van Europaplein af voor verkeer richting zuiden. Verkeer richting Cadier en Keer, Heer of Centrum Zuid moet voorlopig via afrit 54 (Cadier en Keer) doorgaan naar de John F. Kennedysingel en/of Akersteenweg.

Kijk voor meer informatie op www.a2maastricht.nl/werkaandeweg

Passen en meten

We blijven het herhalen: plannen is voor A2 Maastricht continue passen en meten. Afgelopen zomer hebben wij gemeld meer tijd nodig te hebben voor het testen. Sturen op kwaliteit en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. Op weg naar ingebruikname van de tunnel wordt er nog hard gewerkt o.a. aan nieuwe wegaansluitingen, restpunten van het testen en de oefeningen van wegverkeersleiders en hulpdiensten. Om gestaag door te kunnen werken moeten ook de weersomstandigheden gunstig blijven. Maar met de huidige kennis van zaken is het verantwoord om te koersen op een ingebruikname van de vier tunnelbuizen voor A2 Maastricht in de nacht van 15 op 16 december. Tegelijkertijd blijven we sturen op kwaliteit en zorgvuldigheid, mocht het onverwacht toch nodig zijn, dan schromen wij niet om met de ingebruikname door te schuiven naar eind januari. Lees hier de informatiebrief die naar de raadsleden van de gemeente Maastricht is verstuurd.

Welk verkeer rijdt op 16 december door de tunnel?

Al het doorgaande verkeer verdwijnt uit de stad en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden, aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. Klik op de links hiernaast om uw rijroute op maat te downloaden. Of ga naar www.a2maastricht.nl/rijroutes voor een beschrijving van de doorgaande én lokale rijroutes.

Afbouw lokale wegennetwerk
De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen. Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de tunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunneltjes en ecoducten aangelegd. 
Bij knooppunt Europaplein moeten we éérst de tijdelijke N2 opruimen voordat we de fly-over kunnen aansluiten op de op- en afrit bij de Kennedysingel Bij knooppunt Europaplein moeten we éérst de tijdelijke N2 opruimen voordat we de fly-over kunnen aansluiten op de op- en afrit bij de Kennedysingel
Begin 2016 gingen we nog uit van ingebruikname van 3 tunnelbuizen. Nu kunnen we door een aangepaste planning 4 tunnelbuizen in één nacht in gebruik nemen. Begin 2016 gingen we nog uit van ingebruikname van 3 tunnelbuizen. Nu kunnen we door een aangepaste planning 4 tunnelbuizen in één nacht in gebruik nemen.

Waarom kunnen nu wel vier buizen in een keer in gebruik worden genomen?

We zoeken voortdurend of er slimmere wegfaseringen mogelijk zijn. Zo hebben we het tijdelijke verkeerssysteem bij Geusselt in september aangepast. Het verkeer richting noorden wordt sinds die tijd omgeleid via de dive-under bij de Terblijterweg én de nieuwe oprit naar de A2/A79. Daardoor konden we al een deel van de nieuwe wegaansluitingen naar de tunnel maken.

Begin december passen we nog een nieuwe wegfasering toe ter hoogte van viaduct de Wielerbaan ten Noorden van Geusselt. Daardoor kunnen we ook het laatste stukje weg richting bovenste tunnelbuis aanleggen. Door deze faseringen is het mogelijk geworden alle 4 de tunnelbuizen in gebruik te nemen. Maar let op, nog niet alle aansluitingen, met name bij Europaplein, zijn dan in gebruik. De eerste helft van 2017 is nog nodig om het totale verkeerssysteem stapsgewijs in gebruik te nemen. 
Ter hoogte van de Wielerbaan moeten we de nieuwe A2-rijbaan richting tunnelmonden en kruispunt Geusselt nog vóór donderdeag 15 december aansluiten op de bestaande rijbanen Ter hoogte van de Wielerbaan moeten we de nieuwe A2-rijbaan richting tunnelmonden en kruispunt Geusselt nog vóór donderdeag 15 december aansluiten op de bestaande rijbanen

Meer weten over hoe u straks moet rijden? Bekijk dan onze animatiefilm 'Hoe werkt de A2-tunnel straks?'