VOORBEREIDINGEN BRANDWEER

A2 Actueel op bezoek bij de brandweer

21 februari 2016
Brandoefening in Zwiterserland (deel 2)
31 januari 2016
Brandoefening in Zwitserland
10 mei 2015
Léon Houben (Sectorhoofd Basiszorg Brandweer Zuid-Limburg) vertelt over hoe de brandweer zich voorbereid op de ingebruikname van de A2-tunnel).
1 november 2015
Kenny Kicken (Adviseur rampenbestrijding Brandweer) vertelt over de virtuele trainingen in het oefencentrum in Margraten.

VOORBEREIDINGEN BRANDWEER OP INGEBRUIKNAME A2-TUNNEL

Het opleidings- en trainingsprogramma van de brandweer om zich voor te bereiden op de ingebruikname van de tunnel is in 2014 begonnen.  
Ongeveer 200 brandweermensen, bestaande uit manschappen, bevelvoerders en (hoofd)officieren van dienst van 8 kazernes in Zuid-Limburg doen mee.

Het programma bestaat uit 9 onderdelen:

1.   Een algemene introductie over tunnelveiligheid
2.   Een module e-learning 
3.   Een onderdeel: Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming
4.   Een virtuele training
5.   Voorbereidende trainingen in het opleidingscentrum in Margraten met
      het oog op de realistische trainingen in Zwitserland
6.   Realistische training in Zwitserland
7.   Lokale trainingen in de A2-tunnel
8.   Multitrainingen in de A2-tunnel samen met andere
      hulpverleningsdiensten, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht
9.   Een grote eindoefening 
 
Naast het opleidings- en trainingsprogramma was de brandweer afgelopen jaren betrokken bij het ontwerp van de tunnel en de technische installaties. Bovendien zijn zij nauw betrokken bij de diverse testtrajecten zoals die op dit moment lopen.

Meer weten?