GGD ZUID-LIMBURG

Tijdens de bouw kunnen mensen hinder ondervinden door bijvoorbeeld geluid, geur, stof of trillingen. Als deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid zal het team medische milieukunde de projectorganisatie adviseren over maatregelen die zij en de omwonenden zelf kunnen nemen om gezondheidrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken.

GGD ZUID-LIMBURG

Gezonde Groene Loper
De A2 in Maastricht gaat onder de grond en boven ontstaat er een groene loper. Deze groene loper moet vooral een gezonde groene loper worden. Medisch milieukundigen van de GGD Zuid Limburg bewaken de gezondheid van de omwonenden en adviseren burgers en projectorganisatie.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het team medische milieukunde van de GGD Zuid-Limburg.
Telefoonnummer: 046 - 850 54 49
E-mail: milieu@ggdzl.nl
Wat doet de GGD Zuid-Limburg in het project rondom de A2 door Maastricht?
De A2 in Maastricht gaat onder de grond. Daar waar nu nog dagelijks zo’n 45.000 auto’s rijden of langdurig stilstaan, lopen, fietsen of skeeleren straks bewoners en bezoekers van Maastricht over een ‘Groene Loper’. Een van de belangrijkste doelstellingen van het omvangrijke project waarbinnen dit wordt gerealiseerd, is het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten rondom de huidige A2-traverse.De Groene Loper moet vooral een Gezonde Groene Loper worden. Daarom houden deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid, de medisch milieukundigen van de GGD Zuid Limburg, de risico’s voor de gezondheid van de omwonenden in de gaten.

Wie zijn wij?
Als medisch milieukundigen bewaken wij de gezondheid van de  inwoners van Zuid-Limburg, daar waar die gezondheid wordt bedreigd door milieuverontreiniging. Het kan dan gaan om de verontreiniging van het buitenmilieu door landbouw, verkeer of industrie, maar ook om de verontreiniging van het zogenoemde binnenmilieu: de luchtverontreiniging in huis door bijvoorbeeld vocht, verbrandingsgassen of roken.
Dat doen wij niet alleen voor gemeenten en organisaties, maar vooral ook voor de burgers van Zuid-Limburg. Dat betekent dat u met al uw vragen op het gebied van milieu en gezondheid bij ons terecht kunt.

Wat kunt u van ons verwachten?
Als deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid zullen wij de projectorganisatie adviseren over maatregelen die zij en de omwonenden zelf kunnen nemen. Ook zullen we bijdragen aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld door uitleg te geven tijdens informatieavonden. Hebben omwonenden vragen over het project die te maken hebben met gezondheid, dan kunnen zij daarmee bij ons terecht. Tot slot houden wij - samen met de projectorganisatie - tijdens de gehele duur van het project zowel de luchtkwaliteit in de betreffende wijken in de gaten als de gezondheid van hun inwoners.
Wilt u meer weten? Klik op de link hieronder voor onze folder of neem een kijkje op onze website