SAMEN MET GGD

GGD Zuid Limburg ontvangt award voor bijdrage aan A2 Maastricht.

Pro-actief

Sandra Akkermans en Fons Bovens, medische milieukundigen van GGD Zuid-Limburg, hebben in 2013 de Gonnie Jongmans award gekregen voor hun inzet voor een
Gezonde Groene Loper voor A2 Maastricht. Deze prijs is uitgereikt door de Rotaryclub Maaskant-Elsloo ter nagedachtenis aan milieu-arts Gonnie Jongmans.
Sandra Akkermans: “Vaak wordt onze hulp pas ingeroepen als er iets mis is. Hier in Maastricht zijn we pro-actief bezig. We worden van tevoren bij de uitvoering betrokken, als ergens gezondheidsproblemen zouden kunnen optreden. Dat is heel bijzonder".

GGD

Bij de realisatie van ‘De Groene Loper’ voor A2 Maastricht zijn verschillende disciplines betrokken. A2 Maastricht besteedt veel aandacht aan de leefkwaliteit van de omgeving en werkt hiervoor nauw samen met GGD Zuid Limburg, ofwel de Geneeskundige Gezondheidsdienst.

De Groene Loper moet vooral een gezonde Groene Loper worden. Daarom houden deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid van de GGD de risico's voor de gezondheid van de omwonenden in de gaten. Tijdens de bouw kunnen mensen hinder ondervinden door bijvoorbeeld geluid, geur, stof of trillingen. De medisch milieukundigen van de GGD informeren de projectorganisatie over maatregelen die zij en de omwonenden zelf kunnen nemen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken. Er is ook een nauwe samenwerking met team Communicatie A2 Maastricht. De GGD draagt bij de informatievoorziening, bijvoorbeeld door uitleg te geven tijdens bewonersavonden. Omwonenden die vragen hebben over het project die met gezondheid en milieu te maken hebben, kunnen bij de GGD terecht of bij de Servicelijn Maastricht Oost. De medewerkers van de Servicelijn zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt.

Wilt u meer informatie? Klik hier om de folder "Naar een Gezonde Groene loper" te downloaden of neem een kijkje op de website van de GGD.

De A2-werkzaamheden brengen overlast met zich mee, zoals geluid, stof en/of trillingen. De medisch milieukundigen van de GGD informeren de projectorganisatie over maatregelen die zij en omwonenden zelf kunnen nemen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken. De A2-werkzaamheden brengen overlast met zich mee, zoals geluid, stof en/of trillingen. De medisch milieukundigen van de GGD informeren de projectorganisatie over maatregelen die zij en omwonenden zelf kunnen nemen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken.