VRIJWILLIGE CONSULTATIE VOORLOPIGE MARKTPLANNEN

De marktpartijen Avenue2, BA2M en Unie van Maastricht hebben elk een eigen plan voor A2 Maastricht ontwikkeld. Elk plan bevat oplossingen voor onder meer verkeer, stedelijke ontwikkeling, milieu en leefomgeving, evenals een eigen aanpak voor de uitvoering. Ieder plan voldoet aan de centrale projectdoelstellingen en de topeisen. Van 16 november 2008 tot en met 16 januari 2009 konden geïnteresseerden en belanghebbenden negen weken lang reageren op de drie plannen afzonderlijk. Deze Consultatie betekende dat iedereen per plan zijn/haar mening kon geven. Hiermee kon geen keuze worden gemaakt tussen de drie plannen.

Heeft de Consultatie zijn doel bereikt?
Volgens wethouder Wim Hazeu heeft de Consultatie zich geloond: “Ons doel was het behalen van een kwalitatieve respons om de marktpartijen in staat te stellen hun plannen aan te scherpen en te verrijken. Dat is gelukt. Vrijwel alle reacties zijn uitnodigingen aan de marktpartijen om hun plannen op onderdelen te verduidelijken dan wel aan te passen.” Wim Hazeu is voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht waarin Rijk, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen samenwerken.

Grote belangstelling
Geïnteresseerden konden de drie plannen bekijken in het drie etages tellende Consultatiecentrum in stadion de Geusselt. In totaal bezochten ruim 3590 mensen het Consultatiecentrum. Onder de bezoekers waren op de eerste plaats de inwoners uit de aangrenzende A2-wijken, maar ook journalisten en (belangen)organisaties. De bezoekers gaven aan aangenaam verrast te zijn door de inhoud en uitgebreidheid van de plannen, de manier van presenteren en de uitleg van de plannenmakers.

Reageren via Consultatiewijzer
Via de Consultatiewijzer konden geïnteresseerden hun reactie op elk plan geven. In totaal hebben 240 personen en 21 (belangen)organisaties formeel gereageerd. Ze hebben per plan aangegeven welke facetten ze goed vonden, of welke facetten volgens hen beter kunnen. Het A2-Buurtenplatform en A2-Bedrijvenplatform hebben een aparte reactie ingediend. Klik hier voor een overzicht van alle reacties. Mensen die de Consultatiewijzer hebben ingevuld, hebben persoonlijk bericht gekregen.

Actualiteit: Stuurgroep stelt Consultatieverslag vast
Eind maart hebben de samenwerkende publieke partijen (Rijk, Provincie Limburg, gemeenten Maastricht en Meerssen) de ‘Resultaten Consultatie drie plannen voor A2 Maastricht’ ook wel genoemd Consultatieverslag vastgesteld. Er zijn geen aanvullende eisen aan de plannen van de marktpartijen gesteld. Wel vraagt de Stuurgroep om zeer zorgvuldig te blijven omgaan met luchtkwaliteit, duurzaamheid en na keuze van het winnende plan de nadere uitwerking van verkeersstromen op wijkniveau.