BOUWMETHODE

Vlechtwerk Vlechtwerk
Wandbekisting Wandbekisting
Tafelbekisting Tafelbekisting

Wist u dat?

  • De eerste betonstort voor de A2-tunnel op 20 april 2012 plaatsvond? Toen stortten we de eerste werkvloer bij Europaplein.
  • Het eerste tunneldak op 6 september 2012 werd gestort? Ook nu weer in de bouwkuip bij Europaplein.
  • De eerste tussenvloer ook in de bouwkuip bij Europaplein werd gestort? Dat was op 16 oktober 2012.
  • We het alleerste dubbellaagse tunneldeel op 26 januari 2013 stortten? En alweer had Europaplein de primeur.

BETONSTORT VOOR DE A2-TUNNEL

Bijgewerkt: april 2017

De betonnen ruwbouw van de A2-tunnel is in delen opgebouwd, zogenaamde ‘moten’ die elk zo'n 24 meter lang zijn. De ruwbouw gebeurde in een vaste volgorde: eerst een werkvloer, daarna de tunnelvloer, wanden en een tussenvloer (ook wel het dak van de onderste tunnelbuizen). Vervolgens ging het betonwerk verder met de wanden en het dak van de bovenste tunnelbuizen. Beton stortten we niet in aaneengesloten tunnelmoten, maar verspringend van elkaar. Dat wil zeggen dat we, na betonstort, verder werkten in een andere dan de naastgelegen tunnelmoot. Zo kreeg het beton voldoende tijd om uit te harden.
Werkvloer, tunnelvloer en wanden
De werkvloer werd als eerste gestort en is niets anders dan een vlakke, betonnen ondergrond van enkele centimeters, waarop de tunnelbouwers hun werk konden uitvoeren.

Op de werkvloer werd het vlechtwerk (ook wel wapening genoemd) voor de tunnelvloer aangebracht. Wapening is een soort frame van stalen staven, als versteviging van het beton voor de tunnelvloer. Op die manier kan het beton niet gaan scheuren. In de wapening kwamen vervolgens koelleidingen waar - na de betonstort - water ingepompt werd. Dat was nodig omdat beton tijdens het uitharden warmte produceerde en gekoeld moest worden zodat het gelijkmatig uithardde. Vervolgens plaatste Avenue2 de bekisting. Een bekisting is niets anders dan een mal (of vorm) waar het beton in gestort wordt.
Werkvloer Werkvloer
Tunnelvloer Tunnelvloer
Tussenvloer en tunneldak
De voorbereidingen voor een tussenvloer en dakdeel verliepen in een andere volgorde. In dit geval werd éérst een houten ondersteuning aangebracht waar de bekisting op kon rusten. De houten ondersteuning werd op zijn beurt ondersteund door zogenaamde ‘tafelbekisting’ (zie foto hiernaast). Vervolgens brachten we de wapening aan. Pas als deze voorbereidingen gereed waren, kon de betonstort beginnen.
Betonstort
Betonstort voor een vloer-, wand- en dakdeel moest - eenmaal begonnen - onafgebroken doorgaan zodat tijdens het uitharden geen naden ontstonden. Al na enkele uren was het beton 'beloopbaar'. Dan werd de toplaag van het beton opgeschuurd (gevlinderd). Vlinderen verbetert de structuur van het beton en zorgt ervoor dat water kan wegstromen. De droogtijd van beton is ongeveer één dag. Dan kon de bekisting verwijderd worden. Na circa vier weken was het beton helemaal uitgehard en vloer, wand of dak op volle sterkte.
Betonstort Betonstort
Na de betonstort
Als een aantal aaneengesloten betonnen tunneldelen gereed waren, konden we de ruimte tussen dam- en tunnelwanden op gaan vullen met grond. Daarvoor hergebruikten we de grond die eerder werd afgegraven. De grond tussen de dam- en tunnelwanden werd, met behulp van een trilwals, verdicht. Dat was nodig omdat de aangevulde grond uiteindelijk even compact moest zijn als de grond buiten de bouwkuip. De trillingen van de trilwals konden ook buiten de bouwkuip merkbaar zijn.

Wanneer?

Het storten van beton gebeurde tussen 07.00-19.00 uur. De betonpomp werd al eerder aangezet. Daarnaast kon het voorkomen dat langer werd doorgewerkt. Dat was met name het geval bij grote oppervlakten, waarvoor grote hoeveelheden beton nodig waren. Een betonstort kon tussentijds namelijk niet worden afgebroken.

Weetjes

Voor de bouw van de A2 tunnel was...
- 285.000m3 beton nodig (dat zijn ogeveer 30.000 vrachten beton)
- 29.000 ton wapening ( dat zijn circa 1.500 vrachtauto's)
- 340.000 m2 te bekisten oppervlak beton
Fotografie: Reen van Beek