BOUWMETHODE

TRILLEN DAMWANDPLANKEN

Bij het realiseren van een bouwwerk, zoals een tunnel, is het vaak nodig een bouwkuip aan te leggen. Een bouwkuip is eigenlijk niets anders dan een groot gat in de grond. Omdat de ruimte in de stad - zeker rondom de N2 - heel beperkt is, heeft de bouwkuip voor de gestapelde A2-tunnel verticale wanden. De bouwkuipwanden bestaan uit stalen damwandplanken die één voor één in de grond gebracht zijn, tot een diepte van circa 22-25 meter. Daarvoor heeft bouwer Avenue2 verschillende technieken toegepast. Bij de
tunnelmonden - Europaplein en Geusselt - werden de stalen damwandplanken rechtstreeks in de grond getrild. In de rest van het tunneltracé werden eerst zogenaamde 'cement-bentonietsleuven' gegraven, uitgezonderd tussen ANWB- en Gemeenteflat, waar Avenue2 een betonnen bouwkuip realiseerde.

Damwandplanken

Damwanden zijn stalen planken van relatief geringe dikte, die naast elkaar de grond in worden getrild. Alle losse damwandplanken vormen samen de wand. 

Met een speciale damwandkraan worden de damwandplanken in of uit de grond getrild. Door de trillingen gaan gronddeeltjes zoals zand en grind bewegen, waardoor het eenvoudiger is om de plank in of uit de grond te krijgen. 

Wat zijn de gevolgen?

De omgeving ondervindt geluid- en trillingshinder tijdens de werkzaamheden, met name tijdens het trillen van de damwanden. Avenue2 meet de hoeveelheid trillingen voortdurend. Daarom plaatsen we op diverse locaties, die representatief zijn voor de omgeving,  trillingsmeters op.

Weetjes

  • De damwanden bestaan uit losse planken van staal;
  • Dat er in totaal 3527 planken worden gebruikt voor de tunnelbouwkuip.;
  • Dus in totaal 69.780 meter (bijna 70 kilometer) als je de damwandplanken achter elkaar zou leggen.
  • Dat dit zo'n 17.527.390 kg (meer dan 1750 ton) is.
  • En er meer dan 600 vrachtbewegingen naar Maastricht nodig zijn om alle damwandplanken op het project te krijgen.