OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN

Geplaatst op 28 juni 2016

Medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en de hulpdiensten; gemeenschappelijke meldkamer, politie, brandweer, geneeskundige zorg en bevolkingszorg zijn druk bezig met het Opleidingsprogramma (OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen). Zo bereiden zij zich voor op de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel.

Blijven opleiden, trainen en oefenen
Niet alleen in deze voorbereidingstijd wordt veel aandacht besteed aan het opleiden, trainen en oefenen. Ook als de dubbellaags tunnel in gebruik genomen is, ligt er een opleidingsprogramma vast om de hulpdiensten en Rijkswaterstaat vakbekwaam te houden en kennis en ervaring met incidenten in de tunnel verder uit te bouwen. Op deze wijze zijn de betrokken medewerkers altijd voorbereid om adequaat te kunnen handelen bij incidenten die zich in de tunnel kunnen voordoen.

Eindoefening óók beginoefening

De multidisciplinaire oefeningen in de tunnel zijn de afsluiting van het OTO-programma voor de ingebruikname én gelijk het begin van het OTO-programma ná de ingebruikname. De grote gezamenlijke eindoefening is namelijk óók de eerste van een verplichte, realistische, gezamenlijke oefening die elke vier jaar in de tunnel gaat plaatsvinden.

Tijdens deze oefeningen met alle benodigde hulpdiensten en Rijkswaterstaat  wordt een calamiteit in de tunnel nagespeeld. In deze periode waarin de afbouwwerkzaamheden in volle gang zijn, is het gemakkelijk om de tunnel daarvoor te gebruiken. Na de ingebruikname kan dat maar op een beperkt aantal momenten; de tunnel moet daarvoor namelijk volledig afgesloten worden voor verkeer. Om na de ingebruikname toch voldoende te kunnen trainen en oefenen, kan onder andere ook gebruik worden gemaakt van simulatie-oefeningen. Door te blijven investeren in vakbekwaamheid zijn en blijven mensen voorbereid op incidenten en calamiteiten in de tunnel.

Brandweer

Brandweerlieden van de regio Zuid-Limburg zijn al een tijd bezig met hun opleidingstraject. In het najaar van 2015 ondergingen 44 bevelvoerders virtuele trainingen in het Regionaal Brandweeropleidings- en Oefencentrum in Margraten, als voorbereiding op het verlenen van hulp in de toekomstige Koning Willem-Alexandertunnel. In januari 2016 gingen zo'n 50 brandweerlieden op trainingsweekend bij de International Fire Academy (IFA) in Zwitserland. Dat is een opleidingscentrum waar zowel de brandweer uit de regio als internationale brandweerlieden worden opgeleid.
Brandweer oefent in Zwitserland. Brandweer oefent in Zwitserland.

Hulpverleners ambulance

Net zoals de brandweer bereiden ook de hulpverleners van de ambulance zich voor op de ingebruikname van de toekomstige Koning Willem-Alexandertunnel. Hun traject begon in maart, en duurt nog tot juli 2016. In totaal doen zo’n 180 ambulancehulpverleners uit de regio Zuid-Limburg mee aan de opleiding. 

Hun programma bestaat uit vier modules: een introductie via e-learning, een virtuele training, een rondleiding door de A2-tunnel waarbij geoefend met ambulance en brancard en als laatste vinden er multidisciplinaire oefeningen plaats in de tunnel zelf. Dit zijn oefeningen samen met de andere hulpverleningsdiensten, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht met als afsluiter een grote eindoefening.
Met de brancard door het middentunnelkanaal. Met de brancard door het middentunnelkanaal.

Rijkswaterstaat

Begin november 2015 startte ook het opleidingstraject voor de medewerkers van Rijkswaterstaat, waaronder wegverkeersleiders, weginspecteurs, Officieren van Dienst en een instandhoudingsteam. Zij leren hoe ze de tunnel straks moeten bedienen, bewaken en beheren. 
RWS bereidt zich voor. RWS bereidt zich voor.