TUNNELORGANISATIE

Team Ready to Operate

RTO in A2 Actueel:

READY TO OPERATE

Bijgewerkt op 10 mei 2016

Bij A2 Maastricht zijn heel wat partijen betrokken. De overheidspartners werken samen in het Projectbureau A2 Maastricht. Avenue2 is de ontwerper en bouwer en in de eerste zeven jaar na openstelling van de dubbellaags tunnel ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Rijkswaterstaat wordt de beheerder van de tunnel en de rijkswegen. De gemeente Maastricht verleent de openstellingsvergunning. En dan zijn er nog de hulpdiensten - waaronder brandweer, politie en ambulance - die straks mogelijk in de tunnel in actie moeten komen. Hoe gaat dat samen?

Eén team, één taak
Alle partijen werken samen in een Ready to Operate-team, kortweg RTO. In dit team wordt de openstelling van de tunnel gezamenlijk gecoördineerd en voorbereid. Het doel is dat alles en iedereen klaar is om de tunnel vanaf eind 2016 in gebruik te kunnen nemen. Pas als dat aantoonbaar is gemaakt, ontvangen we de vergunning voor openstelling van de gemeente Maastricht. Niets wordt daarbij aan het toeval overgelaten.

Veiligheidbeheersplan
De verschillende systemen in de tunnel moeten voldoen aan de eisen die in de landelijke tunnelstandaard zijn vastgesteld. Er wordt veel tijd uitgetrokken voor het testen van alle apparatuur. Maar een veilig dagelijks gebruik van de tunnel wordt niet alleen bepaald door goed werkende technische voorzieningen. Ook door de manier waarop betrokken organisaties met de tunnel in Maastricht omgaan. Procedures en werkprocessen zijn daarom nauwkeurig beschreven en vastgelegd het veiligheidbeheersplan dat door het RTO-team is gemaakt en door de tunnelbeheerder (Rijkswaterstaat) is ingediend bij de Veiligheidsbeambte.

OTO: opleiden, trainen en oefenen
OTO is onderdeel van Ready to Operate en staat voor Opleiding, Training en Oefening. Medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en de hulpdiensten; gemeenschappelijke meldkamer, politie, brandweer, geneeskundige zorg en bevolkingszorg zijn druk bezig dit het opleidingsprogramma. Zo bereiden zij zich voor op de ingebruikname van de Koning Willem-Alexander tunnel.

Meer weten over het opleiden, trainen en oefenen Rijkswaterstaat en de hulpdiensten? Ga dan naar de OTO-webpagina.