VRAAG EN ANTWOORD: BUITENLANDSE WERKNEMERS

Deze vragen en antwoorden worden bijgehouden sinds voorjaar 2012

Waarom zet Avenue2 buitenlandse werknemers in?

Na de keuze voor de Groene Loper voor A2 Maastricht in 2009, heeft Avenue2 contracten in 2010 en 2011 afgesloten met gespecialiseerde onderaannemers. Deze kunnen vervolgens Europese werknemers inzetten. Binnen Europa is er immers vrij verkeer van personen. Op dit moment zijn er via deze gespecialiseerde onderaannemers Ieren, Portugezen, maar óók Duitsers, Polen en Grieken aan het werk.
Tunnelwerkzaamheden, zoals beton- en vlechtwerk, zijn relatief zwaar en gebeuren onder tijdsdruk. Geoefende werknemers die bovendien al langer met elkaar samenwerken en goed op elkaar zijn ingespeeld, zijn dan belangrijk. Ook bij vergelijkbare projecten zoals HSL, Betuweroute en Noord/Zuidlijn worden buitenlands ploegen ingezet.

De Europese werknemers werken volgens bepalingen van de Nederlandse CAO Bouwnijverheid. Ook de Arbeidstijdenwet is voor hen van toepassing.

Om hoeveel Europese werknemers gaat het?

In 2013 heeft Avenue2 ongeveer 500 werknemers aan de slag zijn. Waarvan 250 op kantoor waaronder ook (hoofd)uitvoerders en planners en 250 op de verschillende werkterreinen in de stad waaronder voormannen en bouwvakkers.Van de 250 werknemers op de verschillende werkterreinen zijn momenteel ongeveer 150 Europese werknemers.

Waarom geen Nederlandse werknemers? Waarom geen werklozen?

Na de keuze voor de Groene Loper voor A2 Maastricht in 2009, heeft Avenue2 in 2010 en 2011 contracten afgesloten met gespecialiseerde onderaannemers.In het algemeen is er in de regio Maastricht een tekort aan goedgeschoolde bouwvakkers. Dat is een van de redenen waarom mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via de A2-school de mogelijkheid krijgen mee te werken aan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Avenue2 en daar waar mogelijk ook onderaannemers bieden leerplekken aan en helpen op die manier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. De A2-school is momenteel in samenwerking met het UWV een opleidingstraject tot betontimmerman aan het ontwikkelen voor jongeren. Deze kunnen dan aan de slag bij Avenue2.
Daarbij moeten we ons lokaal realiseren dat het geen nut heeft om nu zeventig betontimmermannen op te leiden, want nadat de A2-tunnel is gerealiseerd eind 2016 is er voor hun geen werk meer. Daarvoor is het werk te specialistisch aldus de A2-school.

Is er wel gezocht naar Nederlandse werknemers?

A2 Maastricht werkt samen met de A2-school, waarvan het UWV partner is. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via de A2-school de mogelijkheid mee te werken aan de Groene Loper voor A2 Maastricht. In samenwerking met de A2-school wordt gekeken naar geschikte mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld ook op de bouwplaats voor de A2-tunnel zijn. Streven van de A2-school is om tien jaar lang gemiddeld 75 fte aan leer-werkplekken per jaar in te vullen. In 2011 zijn 36 fte aan leer-werkplekken ingevuld en in 2012 90 fte. In 2013 zijn er tot en met augustus 74 fte aan leer-werkplekken gerealiseerd.*) Er wordt daarbij zo breed mogelijk gekeken naar werkzaamheden binnen het team, zowel op de bouwplaats als in alle zaken om het bouwproject heen.

*) De A2-school is zeer tevreden met 36 fte aan leer-werkplekken in het 2011, omdat Avenue2 dat jaar is opgestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van A2 Maastricht.

Scholing Nederlandse werknemers
In het algemeen is er in onze regio een tekort aan goedgeschoolde bouwvakkers. Dat is een van de redenen waarom mensen met een grote afstand tot de  arbeidsmarkt via de A2-school de mogelijkheid krijgen mee te werken aan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Avenue2 en daar waar mogelijk de onderaannemers bieden leerplekken aan en helpt op die manier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. De A2 school is momenteel in samenwerking met het UWV een opleidingstraject tot betontimmerman  aan het ontwikkelen voor jongeren. Deze kunnen dan aan de slag bij Avenue2.
Daarbij moeten we ons lokaal realiseren dat het geen nut heeft om nu zeventig betontimmermannen op te leiden, want nadat de A2-tunnel is gerealiseerd eind 2016 is er voor hun geen werk meer. Daarvoor is het werk te specialistisch aldus de A2school.

Waar zijn de buitenlandse werknemers in dienst?

De medewerkers zijn in dienst van een buitenlands bedrijf.

Werken de buitenlandse medewerkers volgens de Nederlandse arbeidsvoorwaarden?

Alle medewerkers werken volgens de Nederlandse CAO Bouwnijverheid en conform de Arbeidstijdenwet. Ze werken gemiddeld 48 uur in de week. De buitenlandse medewerkers betalen sociale lasten in hun land van herkomst.

Is de arbeidsinspectie betrokken?

Net zoals bij elke project, voert de Arbeidsinspectie ook bij A2 Maastricht regelmatig controles uit. Hiervoor werken onder andere het ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen in een Team Grote Bouwprojecten Nederland, onder leiding van de Belastingdienst. Avenue2 hanteert een strikte bouwplaatsprocedure. Medewerkers mogen de bouwplaats alleen op, als zij geregistreerd staan en een pasje hebben.

Hoe lang blijven de buitenlandse werknemers werkzaam op het project?

De buitenlandse werknemers bouwen naar verwachting tot en met 2014 mee aan de A2-tunnel. Tussentijds zullen de ploegen elkaar afwisselen.