INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Lokale rijroutes sinds vrijdag 16 december 2016

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique?

Fout gereden?

Heeft u een afslag gemist of bent u even de weg kwijt? Geen nood: tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga bijvoorbeeld niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.
Volg de borden en zet uw navigatiesysteem uit

Knelpunten

Bij knooppunt Europaplein bevindt zich de fly-over, die de bovenste (N2) tunnelbuis richting zuiden straks verbindt met de John F. Kennedysingel. Die verbinding kunnen we echter pas realiseren als verkeer door de tunnelbuizen gaat. Begin 2017 sluiten we de tijdelijke N2 ter hoogte van Europaplein af en start de opbouw van de nieuwe aansluiting én de ombouw van de John F. Kennedysingel.

HEUGEMERVELD - CÉRAMIQUE - MAASTRICHT ZUID-WEST (CENTRUM ZUID)

20 december 2016

Al het doorgaande verkeer is sinds vrijdag 16 december uit de stad verdwenen en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden, aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. Voor alle rijrichtingen geldt dat u vanzelf naar de juiste rijbaan wordt geleid als u de borden naar uw bestemming volgt en het navigatiesysteem uitzet. We zetten hieronder op een rij welke rijroutes sinds vrijdag 16 december voor uw wijk gelden.

Naar Eindhoven (A2)/Heerlen (A79), komende vanaf Heugemerveld/Céramique/Maastricht Zuid-west:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer gaat bovengronds door via de tijdelijke N2*

Vanaf de John F. Kennedysingel gaat verkeer via oprit 54 (Europaplein/Akersteenweg) door naar de tijdelijke N2. Vervolgens gaat verkeer via de dive-under Terblijterweg
verder richting A2 en/of A79.

* Na ombouw van de John F. Kennedysingel - begin 2017 - gaat verkeer via de bovenste (N2) tunnelbuis door naar Eindhoven (A2) of Heerlen (A79) 

Naar kruispunt Geusselt/Noorderbrug/Berg en Terblijt, komende vanaf Heugemerveld/Céramique/Maastricht Zuid-west:

TIJDELIJKE RIJROUTE: Verkeer maakt gebruik van een omleidingsroute*

Verkeer kan niet door gaan via de tijdelijke N2 en/of bovenste (N2) tunnelbuis. De omleidingsroute gaat via John F. Kennedysingel naar de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.

* Na ombouw van de John F. Kennedysingel gaat verkeer vanuit Heugemerveld/Céramique en Maastricht Zuid-west door via de bovenste (N2) tunnelbuis richting Geusselt/Terblijterweg/Noorderbrug.

Naar Luik/afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan), komende vanaf Heugemerveld/Céramique/Maastricht Zuid-west:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer maakt gebruik van de huidige rijroute*

Via de John F. Kennedysingel rijdt verkeer door naar de oprit naar de A2 richting Luik. 

* Tijdens ombouw van de John F. Kennedysingel wordt de rijroute aangepast aan de toekomstige verkeerssituatie. 

Naar de John F. Kennedysingel, komende vanaf Eindhoven (A2)/Heerlen (A79):

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer gaat via de tijdelijke N2 bovengronds door richting John F. Kennedysingel*

Volg vanaf knooppunt Kruisdonk de borden ‘Cadier en Keer - Berg en Terblijt - Hasselt - Maastricht’. Houd daarna de borden 'Liège -Cadier en Keer -  Maastricht Centrum-Zuid' aan. Ter hoogte van kruispunt Geusselt rijdt verkeer vervolgens via de tijdelijke N2 door naar afrit 54 (Cadier en Keer) richting John F. Kennedysingel.

* Na ombouw van kruispunt Geusselt - in de loop van 2017 - gaat verkeer via de bovenste (N2) tunnelbuis door naar de John F. Kennedysingel

Naar Luik, komende vanaf Heugemerveld/Céramique/Maastricht Zuid-west:

Verkeer gaat door via de huidige rijroute(s)

Optie 1: (tijdelijke rijroute) via de John F. Kennedysingel naar de oprit naar de A2 richting Luik*
Optie 2: via de Limburglaan en Hoge Weerd naar oprit 56 (Gronsveld/Köbbesweg)

* Tijdens ombouw van de John F. Kennedysingel wordt de rijroute aangepast aan de toekomstige verkeerssituatie. 

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique

Komt u vanuit het noorden (A2 Eindhoven / A79 Heerlen) en wilt u naar:
  • stadscentrum of Randwyck-Noord (omgeving Provinciehuis) via de John F. Kennedysingel, of juist richting Cadier en Keer via de Akersteenweg: houd bij knooppunt Kruisdonk rechts aan en volg ‘Maastricht’ (N2) op de borden. U blijft in dit geval bovengronds rijden via de President Rooseveltlaan (de voormalige tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein) en maakt géén gebruik van de tunnel. 
  • Randwyck-Zuid (ziekenhuis, MECC en omgeving): kies bij knooppunt Kruisdonk voor Maastricht-Zuid (A2). U rijdt dan door de tunnel.