INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Lokale rijroutes sinds vrijdag 16 december 2016

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique?

Fout gereden?

Heeft u een afslag gemist of bent u even de weg kwijt? Geen nood: tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga bijvoorbeeld niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.
Volg de borden en zet uw navigatiesysteem uit

Knelpunten

Bij kruispunt Geusselt zitten er nog verschillende knelpunten in de weg van de volledige ingebruikname. Bijvoorbeeld ter hoogte van de Wielerbaan, waar bestaande én nieuwe rijbanen op elkaar moeten worden aangesloten. Bij kruispunt Geusselt sluiten we de Viaductweg aan op de nieuwe rijbaan richting A2/A79  en de tunnelmond richting zuiden. Pas als de tijdelijke N2 niet meer nodig is, kunnen we kruispunt Geusselt afbouwen. 
Knelpunt bij kruispunt Geusselt Knelpunt bij kruispunt Geusselt
Knelpunt bij de Wielerbaan Knelpunt bij de Wielerbaan

WITTEVROUWENVELD - BERG EN TERBLIJT

Update 20 december 2016

Al het doorgaande verkeer is sinds vrijdag 16 december 2016 uit de stad verdwenen en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden, aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. Voor alle rijrichtingen geldt dat u vanzelf naar de juiste rijbaan wordt geleid als u de borden naar uw bestemming volgt en het navigatiesysteem uitzet. We zetten hieronder op een rij welke rijroutes sinds vrijdag 16 december voor uw wijk gelden.

Naar Eindhoven (A2)/Heerlen (A79), komende vanaf Wittevrouwenveld:

Verkeer gaat bovengronds door via de huidige rijroute

Via de Koning Clovisstraat, Czaar Peterstraat en Terblijterweg gaat verkeer verder naar de oprit naar de A2 en/of A79 vanaf de Terblijterweg.

Naar Wittevrouwenveld of Berg en Terblijt, komende vanaf Eindhoven (A2)/Heerlen (A79):

Verkeer gaat via bovengronds door naar de Terblijterweg

Volg vanaf knooppunt Kruisdonk de borden ‘Cadier en Keer - Berg en Terblijt - Hasselt - Maastricht’. Houd daarna de borden 'Liège -Cadier en Keer -  Maastricht Centrum-Zuid' aan. Ter hoogte van kruispunt Geusselt slaat verkeer linksaf naar de Terblijterweg.

Naar Luik en/of afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan), komende vanaf Wittevrouwenveld:

Verkeer gaat door via de huidige rijroute

Via de Sibemaweg, Dr. Nevenstraat en John F. Kennedysingel gaat verkeer verder naar de oprit naar de A2 richting Luik.

Naar de Noorderbrug, komende vanaf Wittevrouwenveld of Berg en Terblijt:

Verkeer gaat bovengronds door via de huidige rijroute

Verkeer rijdt via de Koning Clovisstraat en Czaar Peterstraat naar de Terblijterweg en kruispunt Geusselt.

Naar Wittevrouwenveld of Berg en Terblijt, komende vanaf de Noorderbrug:

Verkeer gaat door via de huidige rijroute

Verkeer gaat via de Viaductweg en kruispunt Geusselt verder naar de Terblijterweg.

Naar Wittevrouwenveld en/of Berg en Terblijt, komende vanaf de John F. Kennedysingel of Akersteenweg:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer maakt gebruik van een omleidingsroute*

Verkeer kan niet doorgaan via de tijdelijke N2 en/of bovenste (N2) tunnelbuis. Hier geldt de volgende omleidingsroute: Akersteenweg - Vijverdalseweg - Terblijterweg.

* Na ombouw van de John F. Kennedysingel - begin 2017 - gaat verkeer via de bovenste (N2) tunnelbuis door richting kruispunt Geusselt/Berg en Terblijt/Noorderbrug of naar Eindhoven (A2) of Heerlen (A79).

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique

Komt u vanuit het noorden (A2 Eindhoven / A79 Heerlen) en wilt u naar:
  • stadscentrum of Randwyck-Noord (omgeving Provinciehuis) via de John F. Kennedysingel, of juist richting Cadier en Keer via de Akersteenweg: houd bij knooppunt Kruisdonk rechts aan en volg ‘Maastricht’ (N2) op de borden. U blijft in dit geval bovengronds rijden via de tijdelijke N2 en maakt géén gebruik van de tunnel. 
  • Randwyck-Zuid (ziekenhuis, MECC en omgeving): kies bij knooppunt Kruisdonk voor Maastricht-Zuid (A2). U rijdt dan door de tunnel.