INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Lokale rijroutes sinds vrijdag 16 december 2016

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique?

Fout gereden?

Heeft u een afslag gemist of bent u even de weg kwijt? Geen nood: tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga bijvoorbeeld niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.
Volg de borden en zet uw navigatiesysteem uit

Knelpunten

Bij knooppunt Europaplein bevindt zich de fly-over, die de bovenste (N2) tunnelbuis richting zuiden straks verbindt met de John F. Kennedysingel. Die verbinding kunnen we echter pas realiseren als verkeer door de tunnelbuizen gaat. Begin 2017 sluiten we de tijdelijke N2 ter hoogte van Europaplein af en start de opbouw van de nieuwe aansluiting én de ombouw van de John F. Kennedysingel.

WYCKERPOORT-ZUID

Update 20 december 2016

Al het doorgaande verkeer is sinds vrijdag 16 december 2016 uit de stad verdwenen en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden, aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. Voor alle rijrichtingen geldt dat u vanzelf naar de juiste rijbaan wordt geleid als u de borden naar uw bestemming volgt en het navigatiesysteem uitzet. We zetten hieronder op een rij welke rijroutes sinds vrijdag 16 december voor uw wijk gelden.

Naar Eindhoven (A2)/Heerlen (A79), komende vanaf Wyckerpoort-Zuid:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer gaat door via de huidige rijroute*

Via oprit Gerardusweg rijdt verkeer door naar de John F. Kennedysingel en oprit 54 (Europaplein/Akersteenweg). Verder via de tijdelijke N2 naar de dive-under Terblijterweg richting A2 en/of A79.

* Tijdens ombouw van de John F. Kennedysingel wordt de rijroute aangepast aan de toekomstige verkeerssituatie. Oprit Gerardusweg blijft in gebruik totdat de Groene Loper is aangelegd.

Naar kruispunt Geusselt/Noorderbrug/Berg en Terblijt, komende vanaf Wyckerpoort-Zuid:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer gaat bovengronds door via een omleidingsroute*

Via oprit Gerardusweg rijdt verkeer door naar de John F. Kennedysingel en volgt de omleidingsroute via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.

* Na ombouw van de John F. Kennedysingel gaat verkeer vanuit Heugemerveld/Céramique en Maastricht Zuid-west door via de bovenste (N2) tunnelbuis richting Geusselt/Terblijterweg/Noorderbrug.

Naar Luik/afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan), komende vanaf Wyckerpoort-Zuid:

TIJDELIJKE RIJROUTE: Verkeer gaat bovengronds door via de huidige rijroute*

Via oprit Gerardusweg rijdt verkeer door naar de oprit naar de A2 richting Luik.

*Oprit Gerardusweg blijft in gebruik totdat de Groene Loper is afgebouwd. 

Naar Wyckerpoort-Zuid, komende vanaf Eindhoven (A2)/Heerlen (A79):

TIJDELIJKE RIJROUTE: Verkeer gaat via de tijdelijke N2 bovengronds door richting John F. Kennedysingel*.

Volg vanaf knooppunt Kruisdonk de borden ‘Cadier en Keer - Berg en Terblijt - Hasselt - Maastricht’. Houd daarna de borden 'Liège -Cadier en Keer -  Maastricht Centrum-Zuid' aan. Ter hoogte van kruispunt Geusselt rijdt verkeer vervolgens via de tijdelijke N2 door naar afrit 54 (Cadier en Keer),  John F. Kennedysingel en afrit Gerardusweg.

* Tijdens ombouw van de John F. Kennedysingel wordt de rijroute aangepast aan de toekomstige verkeerssituatie. Na ombouw van kruispunt Geusselt - in de loop van 2017 - gaat verkeer via de bovenste (N2) tunnelbuis door naar de John F. Kennedysingel. 

Naar Wyckerpoort-Zuid, komende vanaf de Noorderbrug/Terblijterweg:

TIJDELIJKE RIJROUTE: verkeer gaat via de tijdelijke N2 bovengronds door richting John F. Kennedysingel*

Verkeer rijdt door naar kruispunt Geusselt. Vanaf de Viaductweg rechtsafslaan richting tijdelijke N2, vanaf de Terblijterweg linksafslaan richting tijdelijke N2. Ter hoogte van kruispunt Geusselt rijdt verkeer vervolgens via de tijdelijke N2 door naar afrit 54 (Cadier en Keer) richting John F. Kennedysingel en afrit Gerardusweg.

* Tijdens ombouw van de John F. Kennedysingel (begin 2017) wordt de rijroute aangepast aan de toekomstige verkeerssituatie. Na ombouw van kruispunt Geusselt - in de loop van 2017 - rijdt verkeer door via de bovenste (N2) tunnelbuis 

Vanuit het noorden naar Centrum-Zuid/Limburglaan/Avenue Céramique

Komt u vanuit het noorden (A2 Eindhoven / A79 Heerlen) en wilt u naar:
  • stadscentrum of Randwyck-Noord (omgeving Provinciehuis) via de John F. Kennedysingel, of juist richting Cadier en Keer via de Akersteenweg: houd bij knooppunt Kruisdonk rechts aan en volg ‘Maastricht’ (N2) op de borden. U blijft in dit geval bovengronds rijden via de tijdelijke N2 en maakt géén gebruik van de tunnel. 
  • Randwyck-Zuid (ziekenhuis, MECC en omgeving): kies bij knooppunt Kruisdonk voor Maastricht-Zuid (A2). U rijdt dan door de tunnel.