STOFOVERLAST

STOFOVERLAST

Waar komt het stof vandaan?

Op bouwplaatsen vindt een groot aantal activiteiten plaats. Er kunnen een aantal belangrijke bronnen worden aangewezen die tot stofoverlast kunnen leiden. Dat zijn:

  • stofvorming door bouw en/of slopen. Dit stof wordt gevormd door graafwerkzaamheden, het storten van materialen (o.a. grond en grind) en sloopactiviteiten.
  • stofvorming door opwaaien van bouwstof en bodemstof. Doordat bij  bouwactiviteiten de aarde vaak wordt opengehaald en er gedurende enige tijd geen bedekking is, heeft de wind vrij spel om de combinatie van bouw- en bodemstof te verspreiden. Daarnaast kan het bouwverkeer (de vrachtauto’s) het stof op de weg weer doen opdwarrelen.

Waaruit bestaat het stof?

Het zichtbare stof is het stof dat als hinderlijk wordt ervaren. Dit zichtbare stof is het grovere stof dat als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden in de omgeving wordt verspreid. Naast het zichtbare grove stof bevat het totale pakket stof in de omgeving ook fijn stof. Fijn stof is een verzamelnaam voor alle deeltjes in de lucht met een diameter tussen de 0,1 en 10 micrometer (µm). De grovere fractie van dit fijn stof is ook afkomstig van de bouw- en sloopwerkzaamheden. De allerkleinste deeltjes worden voornamelijk uitgestoten door vracht- en autoverkeer met verbrandingsmotoren.

Kan het stof mijn gezondheid schaden?

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komt stof vrij. Er kunnen plaatselijk en tijdelijk verhoogde concentraties grof en fijn stof (PM10) voorkomen.
Het grof stof is het stof dat zichtbaar aanwezig is op ramen, auto’s en buitenmeubels. Dit stof vormt geen bedreiding voor de gezondheid omdat dit stof al in de neus en keel wordt afgevangen en dus niet in de longen terecht komt. Wat betreft het fijn stof blijkt uit onderzoeken dat het op bouwplaatsen voornamelijk gaat om de grovere fractie (PM2,5-10) van het fijn stof. Deze wat grotere deeltjes bereiken de longen doorgaans niet. Ze blijven hangen in de bovenste luchtwegen. Mensen met luchtwegklachten (zoals astma) kunnen wel last hebben van deze fractie van fijn stof. Deze fractie kan luchtwegen irriteren en daardoor luchtwegklachten verergeren.

Wat wordt eraan gedaan om de stofvorming en overlast te beperken?

Het is niet te vermijden dat bij sloop- en/of breekwerk stof vrijkomt. Avenue2 houdt de stofontwikkeling nauwlettend in de gaten. Ook de afdeling Handhaving van de gemeente Maastricht is daarbij betrokken. Regelmatig worden de werkzaamheden gecontroleerd. Als dat nodig is, wordt actie ondernomen. Bijvoorbeeld door een sproei-installatie in te zetten. De hoeveelheid stofvorming is ook afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Bij regen slaat stof veelal neer.

Wat kan ik zelf doen om de stofoverlast in huis te beperken?

Om de stofoverlast te beperken neemt Avenue2 tijdens de uitvoering maatregelen (zie antwoord vorige vraag). Daarnaast kunt u zelf ook maatregelen treffen. De GGD adviseert om tijdens de sloopwerkzaamheden de ramen, ventilatieroosters en deuren aan de kant van de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zoveel mogelijk gesloten te houden. Tegelijkertijd is echter ook ventilatie van uw woning belangrijk voor een gezonde binnenlucht. Zet daarom een raam, roosters of deur open aan de kant van de woning waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het advies van de GGD om tijdens de avond- en nachturen en wanneer niet gesloopt wordt uw woning extra goed te luchten.
 
Daarnaast adviseert de GGD om vaker te controleren of de ventilatieroosters/filters in de mechanische ventilatie  zichtbaar vies zien. Doorgaans wordt geadviseerd in ieder geval twee keer per jaar de ventilatieroosters schoon te maken. Omdat bij de werkzaamheden aan de A2 in Maastricht sprake is van sloop- en bouwwerkzaamheden wordt geadviseerd om wat vaker de roosters schoon te maken.  
Vervang de filters in de mechanische ventilatie in ieder geval volgens de richtlijnen van de fabrikant, maar bij zichtbare vervuiling vaker.
 Ook helpt het om in huis regelmatig schoon te maken met een vochtige doek. Op deze manier kan er minder stof opdwarrelen in de woning, waardoor ook minder stof ingeademd kan worden.