THEMA: HOE WERKT DE A2-TUNNEL?

Koning Willem-Alexandertunnel

Ezelsbruggetje

Als de tunnel straks klaar is, zijn de rijroutes anders. Dat zal best even wennen zijn. Alle richtingen staan aangegeven op de borden. Komt u over de snelweg naar Maastricht? Dan is er ook nog een handige vuistregel die zowel voor verkeer vanuit het noorden als vanuit het zuiden geldt: rechts aanhouden voor de regio (N2). Houdt u links aan, dan blijft u op de hoofdrijbaan (A2).
In de bovenste tunnelbuizen komen twee verkeersstromen vanuit verschillende richtingen bij elkaar. In de bovenste tunnelbuizen komen twee verkeersstromen vanuit verschillende richtingen bij elkaar.
Na een tijdje kan verkeer in de bovenste buizen van rijstrook wisselen. Na een tijdje kan verkeer in de bovenste buizen van rijstrook wisselen.

Tunneldoseren

Wat is dat? En waarom gebeurt het? Bekijk de animatie van Rijkswaterstaat.

24-uurs bewaking

In Helmond bevindt zich de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat die het wegennetwerk van Zuid-Nederland 24/7 in de gaten houdt. De wegverkeersleiders hier bewaken straks ook de A2-tunnel. In A2 Actueel van 3 mei 2015 meer hierover. Klik op het You Tube-filmpje hieronder, om de aflevering te bekijken.

DAGELIJKS GEBRUIK EN ROUTES

Update 14 maart 2017

Wanneer is de tunnel in gebruik genomen? 
Sinds vrijdag 16 december 2016 rijdt het merendeel van het verkeer tussen kruispunt Geusselt en het knooppunt Europaplein ondergronds door. De hoeveelheid voertuigen bovengronds is daardoor met maar liefst 80% afgenomen. In de loop van april 2017 ronden we de ombouw van knooppunt Europaplein af en gaat ook de laatste rest lokaal verkeer ondergronds door.
Hoe is de tunnel in gebruik genomen?
De tunnel krijgt vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen (A2) zijn voor het doorgaand verkeer. De bovenste twee (N2) voor het lokale en regionale verkeer dat in Maastricht of de directe omgeving moet zijn. Het was niet mogelijk om alle rijrichtingen in één keer in gebruik te nemen. In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december 2016 namen we alle vier tunnelbuizen in gebruik, uitgezonderd de rijroute naar knooppunt Europaplein. In januari 2017 begon de ombouw van knooppunt Europaplein en naar verwachting nemen we in april 2017 ook de laatste rijroutes - voor lokaal verkeer - in gebruik.
Hoe weet ik welk tunnelniveau ik moet nemen?
Alle richtingen staan op de borden langs en boven de weg aangegeven. Als u de borden naar uw bestemming volgt, rijdt u vanzelf naar het juiste tunnelniveau. Ook via de bovenste tunnelbuizen (bestemd voor lokaal/regionaal verkeer) kan verkeer uitkomen op de A2 richting noorden (Eindhoven) of zuiden (Luik). In onze factsheet leest u meer over de keuzemomenten bij knooppunt Kruisdonk en knooppunt Europaplein.
Op welk punt moet ik een keuze maken waar ik naartoe wil?
Doorgaand verkeer en lokaal/regionaal verkeer dat in Maastricht of de directe omgeving moet zijn, wordt vroegtijdig gescheiden. In het noorden is dat bij knooppunt Kruisdonk. In het zuiden is dat ter hoogte van aansluiting 55 van de A2 (Oeslingerbaan). Via de informatie op de borden worden weggebruikers door het onderste of bovenste tunnelniveau geleid, of maken ze juist geen gebruik van de tunnel. Lees meer over de keuzemomenten in onze factsheet. Wilt u weten waar de benamingen op de borden voor staan? Ga dan naar onze pagina over de nieuwe bewegwijzering.

Komt u over de snelweg? Een handige vuistregel die zowel voor verkeer vanuit het noorden als vanuit het zuiden geldt, is de volgende: rechts aanhouden voor de regio (N2). Houdt u links aan, dan blijft u op de hoofdrijbaan (A2).
Wat moet ik doen bij het inrijden van de tunnel?
1. Zet uw lichten aan
2. Respecteer de maximumsnelheid
3. Houd afstand
4. Volg de eventuele aanwijzingen op de borden
5. Stop alleen in noodgevallen en keer niet
Hoe hard mag ik rijden in de tunnel?
In de onderste tunnelbuizen voor doorgaand verkeer geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. In de bovenste tunnelbuizen voor verkeer dat in Maastricht of de regio moet zijn is dat 80 km/u.
Waarom is de snelheid in de bovenste tunnelbuis 80 km/u?
Dat heeft te maken met het wevend verkeer in de bovenste tunnelbuizen. Omdat verkeer hier in- en uitvoegt en wisselt van rijstrook, geldt een aangepaste snelheid.
Waarom wisselt verkeer in de bovenste tunnelbuizen veel van rijstrook?
De bovenste tunnelbuizen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor lokaal/regionaal verkeer dat in Maastricht of de directe omgeving moet zijn. Toch maakt ook doorgaand verkeer gebruik van de bovenste tunnelbuizen. Neem bijvoorbeeld het verkeer dat vanuit Maastricht-Centrum Noord - dus komende via de Noorderbrug en Viaductweg - naar Luik wilt rijden. Dit verkeer wordt door de bovenste tunnelbuis geleid. In de tunnel moet dit verkeer de linkerrijstrook aanhouden, om uit te komen op de A2 richting het zuiden. Tegelijkertijd zal het meeste verkeer dat vanuit het noorden over de snelweg komt en de bovenste tunnelbuis inrijdt, aan het einde van de tunnel de afrit naar de John F. Kennedysingel willen nemen om naar Maastricht Centrum-Zuid of Cadier en Keer te gaan. Zij moeten daarvoor rechts uitvoegen. In de bovenste tunnelbuizen wisselt verkeer dus veel van rijstrook. In vaktermen heet dat ‘weven’.
Wat betekent een weefvak in de bovenste tunnelbuizen?
Een weefvak is een wegvak waar twee verkeersstromen bij elkaar komen, uitwisselen en weer uit elkaar gaan. Het is dus een combinatie van een invoegstrook en uitvoegstrook. In de bovenste tunnelbuizen is dat het geval. Komt u bijvoorbeeld over de snelweg vanuit het noorden en wilt u naar Maastricht Centrum-Zuid? Dan wordt u door de bovenste tunnelbuis geleid. Rijdt u eenmaal in de bovenste tunnelbuis in zuidelijke richting, dan komt er na een paar honderd meter rechts een rijstrook bij met verkeer dat vanuit Maastricht Centrum-Noord (komende via de Noorderbrug en Viaductweg) naar het zuiden rijdt. Het meeste verkeer dat vanaf de A2 op de linkerrijstrook in de bovenste tunnelbuis komt, zal aan het einde van de tunnel de afrit naar de John F. Kennedysingel willen nemen. Het meeste verkeer dat uit de stad komt (via de Noorderbrug en Viaductweg) en de tunnel inrijdt, zal via de linkerrijstrook naar de A2 richting Luik willen rijden. Deze beide verkeersstromen wisselen dus in de tunnel van rijstrook, op het zogenaamde weefvak. Hetzelfde principe geldt overigens ook voor verkeer in de bovenste tunnelbuis van zuid naar noord.
Heb ik genoeg tijd om van rijstrook te wisselen in de bovenste tunnelbuis?
In de bovenste tunnelbuizen is het weefvak ruim 1,3 kilometer. Over deze lengte kunt u van rijstrook wisselen. U heeft dan ongeveer één minuut om naar de andere rijstrook te gaan. Dat betekent dat u ruim de tijd heeft om het goede moment te kiezen om rustig van rijstrook te wisselen. Overigens is de afstand tot de uitvoeger aan het einde van de bovenste tunnelbuis op de borden in de tunnel aangegeven.
Wordt er gecontroleerd op snelheid in de tunnel?
Vanaf maandag 20 maart 2017 voert het Openbaar Ministerie gefaseerd trajectcontrole in. In de Koning Willem-Alexandertunnel komen in totaal vier trajectcontroles, in elke buis één. De controles in de A2 en N2 richting het noorden worden naar verwachting op 1 mei actief. De laatste trajectcontrole in de N2 tunnel richting het zuiden start eind mei. De camera’s hangen voor en na de tunnels. Hierdoor wordt over een afstand van ongeveer de 2,5 km de gemiddelde snelheid gemeten. Op de A2 wordt gehandhaafd op 100 km per uur, op de N2 wordt gehandhaafd op 80 km per uur. 
Hoeveel voertuigen maken naar verwachting gebruik van de tunnel?
In 2026 maken volgens de berekeningen 110.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik van de dubbellaagse tunnel in Maastricht. De tunnel heeft een capaciteit voor meer dan 150.000 voertuigen. Er is dus nog ruimte voor groei.
Wat als er file ontstaat in de tunnel?
Verkeersopstoppingen worden tijdig gesignaleerd door de detectielussen in het wegdek. Op basis daarvan kan de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maatregelen treffen. Via de matrixborden boven de weg kan hij een maximumsnelheid instellen en zo nodig een rijstrook afkruisen. Als het verkeer vaststaat in of net voorbij de tunnel, kruist de wegverkeersleider beide rijstoken af. De verkeerslichten vóór de betreffende tunnelbuis gaan dan op rood, waardoor de tunnelbuis voor een korte periode wordt afgesloten voor verkeer.
Wat is een wegverkeersleider?
Wegverkeersleiders houden de tunnel 24 uur per dag en 7 dagen per week vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in de gaten. Zij zien toe op de doorstroming en de veiligheid, via camera’s en detectiesystemen. Als dat nodig is - bijvoorbeeld bij een dreigende file of bij een pechgeval - kan de wegverkeersleider verkeersmaatregelen treffen, zoals het instellen van een maximumsnelheid en/of het afkruisen van een rijstrook. De wegverkeersleider kan verder installaties in de tunnel bedienen als de situatie daarom vraagt. Zo kan hij camera’s laten inzoomen, instructies geven via de luidsprekers of een tunnelbuis helemaal afsluiten door de verkeerslichten vóór die tunnelbuis op rood te zetten. Bij autopech of een ongeluk in de tunnel zorgt de wegverkeersleider ervoor dat er zo snel mogelijk hulp komt.
Wat moet ik doen bij file in de tunnel?
1) Zet uw alarmlichten aan
2) Volg de aanwijzingen op de matrixborden boven de weg
3) Houd afstand, ook bij langzaam rijden of stilstaan
4) Zet uw motor af als u stilstaat
5) Volg de eventuele instructies van de wegverkeersleider op via de omroepinstallatie
6) Rijd nooit achteruit en keer niet.
Wat is de vrije doorrrijdhoogte in de tunnel?
De vrije doorrijdhoogte is 4,70 meter. 
Is de tunnel voorzien van hoogtedetectie?
De vrije doorrijhoogte bij de tunnel A2 Maastricht is 4,70 meter. Auto’s en vrachtauto’s mogen niet hoger zijn dan 4,00 meter. Dus er is een marge van zeventig centimeter. Er is dan geen hoogtedetectie nodig. Bij een lagere doorrijhoogte, bijvoorbeeld 4,50 meter zoals bij de meeste rijkswegtunnels, is dat wel nodig. Doordat de tunnel A2 Maastricht hoger is, wordt het risico op storingen door onder andere opwaaiende dekzeilen van vrachtauto’s kleiner. En dus ook het vertragingsrisico en de kans op files.
Hoe breed zijn de rijstroken in de tunnel?
De rijstroken in de tunnel zijn 3,30 meter breed. Daarlangs ligt nog een zijstrook tussen de rijbaan en de tunnelwand. Die is op de meeste plaatsen 1 meter breed. Daar waar de tunnel bochten maakt, wordt de zijstrook in de binnenkant van de bocht tot 2,65 meter breder zodat automobilisten ver genoeg vooruit kunnen kijken.
Kan elk voertuig door de tunnel rijden?
Alle voertuigen die op een autosnelweg mogen rijden, kunnen gebruik maken van de A2-tunnel in Maastricht. Langzaam verkeer, zoals brommers, fietsers, brommobielen en voetgangers, mag dus niet de tunnel in.
Mag transport van gevaarlijke stoffen door de tunnel?
De tunnel A2 Maastricht is geschikt voor transport van alle gevaarlijke stoffen. Er zijn geen beperkingen. Het is een zogenaamde categorie A-tunnel.
Mogen vrachtauto’s inhalen in de tunnel?
In het onderste tunnelniveau voor doorgaand verkeer geldt een inhaalverbod voor vrachtauto’s. In het bovenste tunnelniveau wisselt veel verkeer van rijstrook.