THEMA: HOE WERKT DE A2-TUNNEL STRAKS?

Koning Willem-Alexandertunnel

ONDERHOUD

Wanneer vindt onderhoud plaats?
De tunnel is ontworpen voor een veilig dagelijks gebruik en uitgerust met verschillende installaties. Om een veilig dagelijks gebruik van de tunnel te kunnen garanderen, hebben de tunnel en de installaties regelmatig (preventief) onderhoud nodig. Inspecties en onderhoud gebeuren altijd op momenten wanneer het verkeer er zo min mogelijk last van heeft, bijvoorbeeld in de avond en nacht.
Wat merk ik straks van de onderhoudswerkzaamheden?
Het onderhoud gebeurt steeds per buis of per tunnelniveau. Dat wil zeggen: of alleen in één of twee buizen van het bovenste niveau of alleen in één of twee buizen van het onderste niveau. Er blijft altijd één tunnelbuis richting het noorden en één richting het zuiden open, waar u doorheen kunt rijden.

Ondanks het reguliere onderhoud kan het voorkomen dat er een storing optreedt. Veiligheid staat altijd voorop. Daarom kan het zijn dat de tunnel gedeeltelijk of geheel moet worden gesloten tot de storing is verholpen.
Hoe vaak vindt onderhoud plaats?
Het onderhoudsconcept is nog niet definitief vastgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, gaat straks eens in de twee weken één tunnelbuis dicht voor onderhoud en inspectie. Naar verwachting gaat twee keer per jaar een heel tunnelniveau dicht voor onderhoud. Het onderhoud vindt dus steeds plaats in één of twee buizen van hetzelfde niveau. Er blijft dan altijd één tunnelbuis richting het noorden en één richting het zuiden open, waar u doorheen kunt rijden. Zodra het definitieve onderhoudsconcept bekend is, maken we dat bekend via de gebruikelijke berichtgeving (onder andere via deze website).
Welke omleidingen gelden bij onderhoudswerkzaamheden?
Bij onderhoud in het onderste tunnelniveau, gaat het verkeer door het bovenste tunnelniveau. Doorgaand verkeer kan immers ook via de bovenste buizen weer uitkomen op de A2 richting noorden of zuiden. Alle richtingen staan op de verkeersborden aangegeven en u hoeft niet om te rijden.

Vindt er onderhoud plaats in het bovenste tunnelniveau? Dan wordt u door het onderste tunnelniveau geleid en - net als op de autosnelweg - doorgestuurd naar de eerstvolgende afrit, om daar te keren. In het noorden is dat afrit 1 van de A79 richting Bunde - Meerssen. In het zuiden is dat afrit 55 van de A2 naar Maastricht-Zuid. Vervolgens wordt u via de oprit naar de autosnelweg terug geleid richting stad. Volg hiervoor de omleidingsborden.
Moet ik rekening houden met extra reistijd bij onderhoud?
Als er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in het onderste tunnelniveau, dan wordt u via de bovenste tunnelbuizen geleid. U hoeft dan niet om te rijden en heeft geen extra reistijd. Bij een afsluiting in het bovenste tunnelniveau, wordt u via het onderste tunnelniveau geleid en - net als op de autosnelweg - doorgestuurd naar de eerstvolgende afrit, waar u moet keren richting stad. Dit wordt aangegeven met borden. U moet rekening houden met een extra reistijd van circa 10 minuten.
Wordt het onderhoud vooraf aangekondigd?
Onderhoud wordt vooraf ingepland en aangekondigd via verschillende communicatiekanalen. Check voor u op reis gaat www.vananaarbeter.nl.
Wie voert het onderhoud uit?
In de eerste zeven jaar na openstelling is bouwer Avenue2 - in opdracht van Rijkswaterstaat - verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel A2 Maastricht.
Waarom is regelmatig onderhoud nodig?
De tunnel is ontworpen voor een veilig dagelijks gebruik en uitgerust met verschillende installaties. Regelmatige inspecties en (preventief) onderhoud van deze installaties is nodig, om ervoor te zorgen dat alles goed blijft werken. Met betrouwbare installaties is een veilig dagelijks gebruik van de tunnel gegarandeerd op de lange termijn. Een tunnel is verder een besloten omgeving, en daardoor vervuilen of slijten installaties sneller dan in de open buitenlucht. Ook daarom zijn regelmatige inspecties en onderhoudsbeurten belangrijk.
Wat gebeurt er tijdens het onderhoud? Wat moet allemaal onderhouden worden?
Tijdens het regulier (preventief) onderhoud gebeuren verschillende werkzaamheden. Enerzijds wordt gecontroleerd of de verschillende tunnelinstallaties - zoals ventilatoren, luidsprekers en vluchtdeuren - goed werken. Hoe vaak dit gebeurt, is verschillend per installatie. Anderzijds gaat het om het repareren van eventuele schades (bijvoorbeeld aan het wegdek) of schoonmaken van bijvoorbeeld het asfalt, belijning, borden, camera’s en putten. Soms worden de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met (kleinere) oefeningen voor hulpdiensten of de medewerkers (wegverkeersleiders, weginspecteurs) van Rijkswaterstaat.