THEMA: HOE WERKT DE A2-TUNNEL?

Koning Willem-Alexandertunnel

PECHSITUATIE

Update 12 maart 2017

Is er een vluchtstrook in de tunnel?
In de Koning Willem-Alexandertunnel is - zowel in de bovenste als in de onderste buizen - geen vluchtstrook aanwezig. Met een 24-uursbewaking is dat ook niet nodig. Zodra een auto langzamer gaat rijden, wordt dat meteen opgemerkt door de detectielussen in het wegdek en gaat er direct een waarschuwing naar de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De wegverkeersleider sluit de rijstrook met het pechgeval af met rode kruizen boven de weg. U komt daardoor te staan op een soort ‘tijdelijke vluchtstrook’.
Wat gebeurt er bij pech in de tunnel? Hoe wordt een pechsituatie of ongeval opgemerkt?
Net zoals op de gewone weg kunt u ook in een tunnel autopech hebben of een ongeluk krijgen. Als dat gebeurt, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er zo snel mogelijk hulp komt. De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat houdt de tunnel en weggebruikers 24 uur per dag in de gaten. Zodra een auto langzamer gaat rijden, wordt dat meteen opgemerkt door detectielussen in het wegdek en gaat er direct een waarschuwing naar de wegverkeersleider in de verkeerscentrale.

  • Krijgt u pech in het onderste tunnelniveau? Dan sluit de wegverkeersleider de rijstrook waarop u zich bevindt af met rode kruizen boven de weg. Het overige verkeer kan doorrijden over de andere rijstrook.
  • Komt u stil te staan in het bovenste tunnelniveau? Dan wordt de hele tunnelbuis afgesloten, om te voorkomen dat het verkeer hier teveel verrast wordt en er ongelukken gebeuren. Het verkeer in de bovenste buizen wisselt immers veel van rijstrook.
  • Ook bij pech in één van de onderste tunnelbuizen kan de wegverkeersleider besluiten de hele tunnelbuis af te sluiten. Hij maakt een inschatting hoe ernstig de situatie is. Veiligheid staat steeds voorop.
Wat moet ik doen bij pech in de tunnel?
1)
Zet uw auto zoveel mogelijk rechts
2) Zet uw alarmlichten aan
3) Zet de motor af
4) Ga naar de dichtstbijzijnde hulppost aan de kant waar u zich bevindt. Steek dus niet de andere rijstrook over. Loop voor uw auto uit. De stilstaande auto is zo voor uzelf een buffer voor het achteropkomende verkeer
5) In de hulppost is een telefoon aanwezig. Hiermee kunt u rechtstreeks overleggen met de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat
6) Volg de instructies van de wegverkeersleider op. De calamiteitendienst van Rijkswaterstaat haalt zo snel mogelijk u en uw auto op om de rijstrook weer vrij te maken.
Kan een berger bij een pechgeval in de tunnel komen?
Ja. Rijkswaterstaat is de beheerder van de rijkswegen en de tunnel. Zij hebben afspraken met bergers in de buurt van de Koning Willem-Alexandertunnel, zodat gestrande voertuigen snel weggehaald kunnen worden.