GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

Wist je dat...

de officiële naam van kunstwerk Viaductweg Zuid ‘Noorderpoort Zuid’ is?

Natuurlijk talud

Het talud is een schuin vlak. De helling, die het schuine vlak heeft, is afhankelijk van de grondsoort. De eigenschappen van iedere grondsoort (klei, zand, grind en mergel) zijn namelijk anders. Een geotechnicus bepaald vervolgens hoe groot de helling mag zijn, want het talud mag niet gaan schuiven. Rens Servais, Geotechnicus bij Avenue2, legt bij A2 Actueel [ minuut 1.23] uit welke werkzaamheden hij uitvoert.

Sloop flats Kolonel Millerstraat

Naast de werkzaamheden van kunstwerk Viaductweg Zuid, start ook woningstichting Servatius met de sloop van de flats aan onder andere de Kolonel Millerstraat. Deze flats worden niet door A2 Maastricht gesloopt. Wilt u op de hoogte blijven van deze werkzaamheden, kijk dan op de website van Servatius Woningstichting.

BOUW KUNSTWERK VIADUCTWEG ZUID

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid?
De werkzaamheden aan het kunstwerk beginnen op maandag 20 oktober 2014 en duren een jaar. Naar verwachting zijn we in najaar 2015 met de bouw klaar.
Blijven de stalen damwandplanken in de grond achter?
De stalen damwandplanken, die in oktober 2014 in de grond worden getrild, worden niet meer verwijderd. Ze maken namelijk onderdeel uit van de oprit naar het brugdek. Wegens ruimtegebrek tussen de Viaductweg en de oprit, is een natuurlijk talud niet mogelijk zoals dit wel mogelijk is tussen de oprit en de flats aan de Kolonel Millerstraat. Voor de stalen damwandplanken brengen we beplanting aan, zodat naar verloop van tijd een groene wand ontstaat.
Wanneer wordt het kunstwerk in gebruik genomen?
Naar verwachting is het kunstwerk Viaductweg Zuid in het najaar van 2015 gereed. Het eerste verkeer kan pas over het viaduct als de A2-tunnel geopenend is voor verkeer en de bovengrondse N2 is verwijderd. Klik hier voor de toekomstige rijrichtingen bij kruispunt Geusselt.
Rijrichtingen Geusselt na realisatie. Vanaf kunstwerk Viaductweg Zuid kan verkeer via letter D naar de A2/A79 rijden. Rijrichtingen Geusselt na realisatie. Vanaf kunstwerk Viaductweg Zuid kan verkeer via letter D naar de A2/A79 rijden.
Wat merk ik van de bouwwerkzaamheden?
Omwonenden ondervinden niet alleen verkeershinder, maar ook overlast door de werkzaamheden zelf. Dat kan geluid-, stof- en/of trillingshinder zijn. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Zo moet vrachtverkeer tijdens het achteruit rijden verplicht een geluidsignaal af geven, de zogenaamde ‘achteruitrijpiep’.

Maar omwonenden ondervinden niet alleen hinder door de werkzaamheden aan kunstwerk Viaductweg Zuid, maar ook het werk bij tunnelbouwkuip Geusselt gaat. Als u meer wilt weten over de werkzaamheden bij Geusselt, klik dan hier
Wordt de hoeveelheid hinder in de gaten gehouden?
De hoeveelheid hinder wordt continu gemonitord. Er gelden namelijk normen voor de hoeveelheid geluid en trillingen. Stofhinder bestrijden we – waar nodig – met sproeien. Wilt u meer weten over monitoring? Klik dan hier voor een aflevering van A2-Actueel: ‘Meten met spiegels’. De meetgegevens worden regelmatig verzameld en geanalyseerd. Maar monitoring van overlast is niet alleen een taak van bouwer Avenue2. Ook de gemeente Maastricht houdt de vinger aan de pols.
Wat als normen voor geluid en trillingen worden overschreden?
Dan zoekt Avenue2 - eventueel in samenwerking met de gemeente Maastricht - naar oplossingen. Als normen langdurig en te vaak worden overschreden, kan de gemeente handhavend optreden. Bijvoorbeeld door werkzaamheden te beperken of zelfs volledig stil te leggen.
Wat zijn de werkdagen en -tijden?
Bouwer Avenue2 werkt vijf dagen per week door. In het weekend wordt er niet gewerkt. Werktijden zijn van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur, maar langer doorwerken als ook werken op zaterdag is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dat geldt vooral voor het storten van beton.
Mag de bouwer zelf bepalen wanneer en waar wordt doorgewerkt?
Het is niet zo dat de bouwer zelf mag bepalen wanneer en waar wordt doorgewerkt. We hebben ons te houden aan regels, die vastliggen in een hindervergunning. Zo gelden er normen voor de hoeveelheid geluid en trillingen. Team Handhaven van de gemeente Maastricht houdt daarnaast de overlast de vinger aan de pols.
Leveren de bouwactiviteiten gevaar op voor mijn gezondheid?
Nee, de bouwactiviteiten leveren geen gevaar op voor de gezondheid. De luchtkwaliteit in uw woonomgeving wordt bepaald door een zogenaamd achtergrondniveau met daarbij opgeteld de bijdrage van het verkeer, waaronder die van de N2/A2. De bouw van het kunstwerk heeft slechts een beperkte invloed op de luchtkwaliteit nabij uw woning. De bouwactiviteiten worden door het team medische milieukunde van de GGD continu gemonitord.
Kan ik nog wel ventileren en luchten?
Ja, ook als u langs een bouwterrein woont. Vaak is de lucht in een gebouw namelijk meer verontreinigd dan de buitenlucht. Bijvoorbeeld door kook- en bakluchtjes, schoonmaakmiddelen of verbrandingsgassen (sigaretten, gasfornuis, gaskachel, geiser). Door ventilatie wordt de vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. Daarnaast wordt het snel muf en vochtig in huis als u niet ventileert. U kunt wel ‘slim’ ventileren, door bij voorkeur buiten de werktijden en niet aan de kant van de werkzaamheden ramen en roosters open te zetten.