Situatie vanaf eind december 2013 vanuit het zuiden bekeken. Situatie vanaf eind december 2013 vanuit het zuiden bekeken.
Situatie vanaf eind december 2013 vanuit het noorden bekeken. Situatie vanaf eind december 2013 vanuit het noorden bekeken.

Download de informatieflyer

Eind dit jaar rijdt verkeer vanuit Maastricht onder het oostelijk deel van fietsbrug de Groene Loper door. In het voorjaar van 2014 geldt dat ook voor verkeer naar Maastricht. Eind dit jaar rijdt verkeer vanuit Maastricht onder het oostelijk deel van fietsbrug de Groene Loper door. In het voorjaar van 2014 geldt dat ook voor verkeer naar Maastricht.

VRAAG EN ANTWOORD NIEUWE VERKEERSSITUATIE A2/A79

Waarom zijn de wegverleggingen nodig?
De wegverleggingen zijn nodig voor de realisatie van A2 Maastricht. Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel te kunnen afwikkelen, is een verbreding van rijbanen tussen Geusselt en Kruisdonk nodig. Bovendien wordt knooppunt Kruisdonk zo aangelegd, dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79 en andersom. Om al deze verbindingen te creëren, is nu eerst ruimte nodig. Die ruimte ontstaat door bestaande wegen te verleggen. Eind 2014 moet de ombouw van knooppunt Kruisdonk grotendeels gereed zijn. Openstelling van de A2-tunnel is gepland voor eind 2016. Dan gaat 80% van het huidige verkeer ondergronds.
Wat verandert er precies aan het eind van het jaar?
Tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Kruisdonk schuiven de A2 richting Eindhoven/Amsterdam en de A79 richting Heerlen/Aachen op naar het oosten. Dat gebeurt via een slinger in de weg, even ten zuiden van fietsbrug de Groene Loper. Al het verkeer vanuit Maastricht in noordelijke richting rijdt straks dus onder het eerste deel van de fietsbrug door. Maar belangrijker is dat de rijbanen (A2 en A79) van plek wisselen. Wilt u naar de A79 richting Valkenburg, Heerlen en Aachen? Dan moet u vanaf kruispunt Geusselt rechts aanhouden. Wilt u de A2 volgen richting Eindhoven en Amsterdam, blijf dan links rijden. Precies tegenovergesteld aan de huidige situatie dus.
Wat merk ik daarvan? Kan ik nog gewoon blijven doorrijden?
Er zijn geen wegafsluitingen voor de nieuwe verkeerssituatie nodig. Al het voorbereidende werk gebeurt nu al buiten het verkeer om, naast de bestaande wegen. U kunt dus gewoon blijven doorrijden op de A2 en A79 bij Maastricht. Belangrijk is wel dat zich - volgens planning vanaf 19 december - een nieuwe verkeerssituatie voordoet, waaraan weggebruikers hoogstwaarschijnlijk moeten wennen.
Wat kan ik zelf doen aan goede voorbereiding?
Het advies is:
• Wees alert, rij niet op de automatische piloot.
• Let goed op de borden, zodat u tijdig de juiste rijrichting kiest.
• Zet uw navigatie uit of zorg voor een update.
Wat als ik per ongeluk verkeerd rijd?
Als u toch per ongeluk verkeerd rijdt, wordt u via de gebruikelijke gele borden omgeleid. De routes zijn als volgt:
• Verkeer richting Eindhoven/Amsterdam: volg de A79 richting knooppunt Kunderberg. Neem de A76 richting Aachen. Keer bij afrit 7 Simpelveld naar de A76 richting knooppunt Kerensheide. Verder naar de A2 richting Eindhoven/Amsterdam.
• Verkeer richting Heerlen/Aachen: volg de A2 richting knooppunt Kerensheide. Vervolgens de A76 richting Heerlen/Aachen.
Uit hoeveel rijstroken bestaat de A2 en A79?
Met de wegverleggingen aan het eind van het jaar, blijft het aantal rijstroken gelijk aan de huidige situatie. Dat betekent tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Kruisdonk; twee rijstroken voor de A2, en één rijstrook voor de A79. Dit blijft zo tot eind 2014, als de ombouw van knooppunt Kruisdonk grotendeels klaar is. Dan gelden twee rijstroken voor de A2 en 2 rijstroken voor de A79 (die uitvoegen).
Gaat de nieuwe afrit van de A79 ook al open?
Nee, de nieuwe afrit van de A79 naar Bunde/Meerssen gaat niet open aan het eind van het jaar. Dat kan pas zodra ook de Ambyerweg is aangepast naar de nieuwe, toekomstige situatie. Dat gebeurt naar verwachting in de tweede helft van 2014. Openstelling van de nieuwe afrit van de A79 naar Bunde/Meerssen staat gepland voor eind 2014. Dan moet de ombouw van knooppunt Kruisdonk grotendeels klaar zijn. Wel is het zo dat een groot deel van de werkzaamheden voor de nieuwe afrit van de A79 - waaronder het asfalteren - al meegaat in de huidige werkzaamheden voor de te verleggen A2/A79.
Wat gebeurt er met de rijbanen die vrijkomen?
Zodra het verkeer vanuit Maastricht is omgezet naar het nieuwe wegtracé, gaat Avenue2 aan de slag op de vrijgekomen rijbanen. Oftewel: daar waar nu nog het verkeer rijdt. Dit deel moet worden aangepast voor de toekomstige aansluiting op de tunnel. In het nieuwe jaar halen we het bestaande asfalt weg. We gaan dan ook verder met de aanleg van een nieuw riool en het ophogen met zand bij met name het vrijgekomen deel van de A79 en de toerit naar het nieuwe viaduct A2/A79. Bovenop het zand komt vervolgens weer asfaltgranulaat. Zo bouwen we stap voor stap een stevige wegfundering voor de rijbanen van de A2/A79 richting Maastricht.
Wat gebeurt er met de A2 en A79 in zuidelijke richting?
De rijbanen in zuidelijke richting blijven voorlopig op hun plek. Bij de volgende wegfaseringen - in het voorjaar van 2014 - schuiven ook deze rijbanen op. De A2 en A79 richting Maastricht krijgen dan ook een plek onder het reeds gebouwde oostelijk brugdek van fietsbrug de Groene Loper. Zo ontstaat niet alleen ruimte om verder te kunnen bouwen aan het westelijk brugdek van fietsbrug de Groene Loper, maar ook om het gebied tussen Kruisdonk en Geusselt opnieuw in te richten voor de toekomstige aansluitingen op de tunnel.