TUNNELWERK

Meer weten?

Vraag en antwoord

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluiting van de Scharnerwegbrug gelden omleidingsroutes voor alle oost-westverkeer Tijdens de afsluiting van de Scharnerwegbrug gelden omleidingsroutes voor alle oost-westverkeer

AFSLUITING KRUISPUNT SCHARNERWEG

Vraag en antwoord: verkeer

Hoe wordt autoverkeer omgeleid tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg?
Verkeer vanuit het oosten (Scharn) richting westen (Wyckerpoort):
Omleiding via de Dr. Nevenstraat – Akersteenweg – John F. Kennedysingel.

Verkeer vanuit het westen (Wyckerpoort) richting oosten (Scharn):
Omleiding via de John F. Kennedysingel – Akersteenweg - 1 Juliweg – Sibemaweg.

Aanvullende verkeersmaatregelen:      
 • De Scharnertunnel blijft open voor verkeer, maar komend vanuit Wyck, kunnen automobilisten alleen via Oranjeplein verder reizen (rechtsafslaan). (Brom)fietsers en bussen mogen wél linksafslaan, richting Noormannensingel
 • In de Koepelstraat is tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer van
  kracht. Verkeer rijdt vanaf de Heerderweg verder richting Oranjeplein
Heeft de afsluiting van kruispunt Scharnerweg gevolgen voor het verkeer op de N2/A2?
Nee. Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder door de afsluiting van het kruispunt Scharnerweg. De verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg blijven in gebruik. De verkeerslichten zijn onderdeel van de 'Groene Golf'. Als de verkeerslichten langere tijd buiten werking zijn, verslechtert de doorstroming op de N2/A2.
Waarom blijven de verkeerslichten ter hoogte van kruispunt Scharnerweg in werking?
Het lijkt maar vreemd: stoppen voor een verkeerslicht terwijl er niemand kan oversteken. Toch is dat het geval bij kruispunt Scharnerweg. Tijdens het tunnelwerk onder de Scharnerwegbrug wordt immers alle verkeer van Wyckerpoort naar Scharn – en andersom – omgeleid. Verkeer op de N2
kan gewoon doorgaan, maar moet toch blijven stoppen voor de verkeerslichten. Hoe zit dat nu?

De verkeerslichten richting Eindhoven maken deel uit van het netwerk van doseerlichten dat Maastricht bereikbaar houdt. Halen we deze schakel uit de ketting, dan leidt dit tot opstoppingen elders. Dat geldt niet voor de verkeerslichten richting zuiden. Die blijven in werking om ervoor te zorgen dat de snelheid van automobilisten binnen de perken blijft. De tijdelijke N2 gaat immers nog een heel eind via versmalde rijbanen door de bebouwde kom. De snelheidsbeperking draagt dan ook bij aan de veiligheid van weggebruikers én omwonenden.

Wilt u meer weten over doseerlichten? Bekijk dan hier een film met uitleg over de werking van de doseerlichten.
Autoverkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg en John F. Kennedysingel. Worden die wegen dan niet veel te druk?
De verkeersdruk op de Akersteenweg en John. F. Kennedysingel zal toenemen tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg. Zowel de Akersteenweg als de John F. Kennedysingel kunnen de toename van verkeer naar verwachting echter goed aan. De gemeente Maastricht monitort de verkeersdruk op beide wegen voortdurend en gaat daarmee door tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg.
De oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat wordt tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg veel drukker. Is dat wel veilig?
Ook de oversteek bij de Voltastraat wordt voortdurend gemonitord door de gemeente Maastricht. Tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg houden zowel gemeente als bouwer Avenue2 een extra vinger aan de pols. Als dat nodig is, nemen we aanvullende maatregelen.
Blijft de Scharnertunnel open voor verkeer?
Ja. De Scharnertunnel blijft open voor verkeer. Automobilisten kunnen ter hoogte van Oranjeplein alleen rechtsafslaan. Alleen bussen en (brom)fietsers mogen bij Oranjeplein ook linksafslaan, richting Noormannensingel.
De Noormannensingel is sinds april 2012 eenrichtingsverkeer. Waarom voeren jullie tijdens de werkzaamheden hier geen tweerichtingsverkeer in?
De verkeerssituatie in de Noormannensingel is niet zomaar gewijzigd in april 2012, maar onder andere op verzoek van het Sint Maartenscollege. De meeste leerlingen van het Sint Maartenscollege reizen per fiets naar school. Dat betekent dat 's ochtends en 's middags grote aantallen leerlingen gebruik maken van de Noormannensingel. In combinatie met tweerichtingsverkeer voor automobilisten levert dit onveilige verkeerssituaties op.
Ik maak gebruik van een bromfiets. Via welke route kan ik van oost naar west (en omgekeerd) oversteken?
Bromfietsers worden omgeleid via de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat en de John F. Kennedysingel.
Hoe kunnen voetgangers en fietsers van Scharn naar Wyckerpoort – en andersom- oversteken?
Voetgangers en fietsers kunnen oversteken via (van zuid naar noord):
 • de John F. Kennedysingel (alleen voor fietsers)
 • de tijdelijke brug Heerderweg – Adelbert van Scharnlaan
 • de tijdelijke brug Frankenstraat – ANWB-parkeerterrein
 • de oversteek Voltastraat– Professor Cobbenhagenstraat
 • de tijdelijke brug Burgemeester Bauduinstraat – Pr. Rooseveltlaan
Kruispunt Scharnerweg is een belangrijke route voor busverkeer. Hoe worden al die bussen omgeleid en waar kan ik in- en uitstappen?
 • De  bushalte bij het Oranjeplein – richting Scharn - wordt verplaatst, naar  Koningsplein-West
 • De bushalte bij het Koningsplein – richting station – vervalt tijdelijk.  Busreizigers kunnen opstappen bij de bushalte langs Koningsplein-West  (verlengde van de Noormannensingel).
 • Op de Scharnerweg richt Veolia - in beide richtingen - tijdelijke bushaltes in ter hoogte van de Albert Heijn.

Wilt u meer weten over de omleidingsroutes voor bussen? Kijk dan op de website van Veolia Transport.

Ik haal mijn boodschappen bij Albert Heijn. Blijft deze winkel wel bereikbaar?
Autoverkeer:
Albert Heijn blijft goed bereikbaar. Vanuit Wyckerpoort kunt u de N2/A2 oversteken via het kruispunt Professor Cobbenhagenstraat – Voltastraat. Daar rijdt u verder via de Edisonstraat naar de Frankenstraat. Via de Frankenstraat bereikt u het parkeerterrein van Albert Heijn (heen en terug).

Voetgangers en fietsers:
Voetgangers en fietsers bereiken Albert Heijn via de tijdelijke brug tussen de Heerderweg-Adelbert van Scharnlaan of via de brug tussen het parkeerterrein van de ANWB-flat en de Frankenstraat. De oversteek Professor Cobbenhagenstraat – Voltastraat blijft open voor alle verkeer.
Openbaar vervoer:
Bussen steken de N2/A2 tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg over via de Professor Cobbenhagenstraat – Voltastraat. De gewijzigde busroute wordt bekend gemaakt via de website van Veolia Transport.

De bushaltes aan het Oranje- en Koningsplein vervallen tijdens de werkzaamheden. Reizigers richting Scharn (oost) kunnen opstappen bij een tijdelijke bushalte op de hoek van de Scharnerweg/Koningsplein. Reizigers richting station of centrum kunnen opstappen aan Koningsplein-West (verlengde van de Noormannensingel). Ter hoogte van de Albert Heijn komen - in beide richtingen - tijdelijke bushaltes.
Ik ga altijd tanken bij het Lukoil-tankstation aan het Oranjeplein. Blijft het tankstation wel bereikbaar?
Ja, het tankstation blijft goed bereikbaar via de ingang van de parkeerplaats aan de westzijde van het Oranjeplein. Klanten kunnen hier makkelijk in- en uitrijden.
Hoe zit 't met de andere tijdelijke bruggen? Verdwijnen die ook?
Momenteel kruisen zes tijdelijke bruggen de bouwkuip in Maastricht-Oost. Van zuid naar noord zijn dat:

 • de autobrug bij de John F. Kennedysingel
 • de Heerderwegbrug (tussen Heerderweg en Adelbert van Scharnlaan)
 • de Scharnerwegbrug
 • de Maartensbrug (tussen parkeerterrein ANWB-flat en Frankenstraat)
 • de Voltabrug
 • de Bauduinstraatbrug (tussen Burg. Bauduinstraat en Pr. Rooseveltlaan)
In de loop van 2014 verwijdert bouwer Avenue2 drie bruggen: de Scharnerwegbrug is als eerste aan de beurt. De Bauduinstraatbrug volgt snel daarna, maar niet vóórdat eerst de gelijkvloerse oversteek tussen Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat weer in gebruik is genomen. De tijdelijke brug bij de Voltastraat is als laatste aan de beurt, naar huidige inzichten in oktober. Dan sluiten we ook deze oversteek voor langere tijd af.
 
De autobrug bij de John F. Kennedysingel, de Heerderwegbrug én de Maartensbrug blijven voorlopig op hunplek liggen, naar verwachting tot in 2016.
Fotografie: Reen van Beek