TUNNELWERK

Actuele planning?

Via www.a2maastricht.nl/uittrillen houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planningen

Moten en compartimenten

De bouwkuip voor de A2-tunnel is onderverdeeld in zogenaamde moten, die elk ongeveer 24 meter lang zijn. Tunnelmoot 1 ligt bij Europaplein. De laatste moot - moot 108 - bevindt zich bij Geusselt. Tijdens de aanleg van de bouwkuipwanden worden tussen verschillende moten cement-bentonietsleuven aangebracht, haaks op de bouwkuipwanden. Zo ontstaan verschillende compartimenten, die uit meerdere moten bestaan en per stuk ontgraven en opgebouwd worden. Ook tijdens de laatste fase van de ruwbouw - het uittrillen van damwandplanken - werkt bouwer Avenue2 van compartiment tot compartiment.

Trillen en zekeren

Voordat we een damwandplank uittrillen, plaatsen we een stalen strop (of lus) in een gat aan de bovenzijde van de plank. De strop is niet anders dan een staalkabel die aan de binnenkant extra verstevigd is om beschadigingen te voorkomen. Samen met het trilblok zorgt de strop ervoor dat de damwandplank stevig vastzit. Een dubbele zekering dus. De stalen strop krijgt telkens opnieuw een visuele controle. Hangt er een (staal)draadje los?
Dan gooien we de strop weg. Zo zijn er intussen al tientallen stroppen in de afvalbak beland.

Lostikken?

Uittrillen van damwandplanken levert veel hinder op, die onvermijdelijk is. Toch onderzochten we al in de beginfase van het uittrillen - bij de Nassaulaan - of we hinder
konden verminderen. Bijvoorbeeld door damwandplanken 'los te tikken'. Dat betekent dat een damwandplank eerst één of twee tikken met een heiblok krijgt, vóórdat het trilblok wordt ingezet. De tikken met het heiblok zorgen ervoor dat de damwandplank losser in de grond zit en makkelijker kan worden uitgetrild. De tikken met het heiblok leveren méér hinder op, die van echter van kortere duur is. Uit de test is echter gebleken dat het lostikken onvoldoende voordelen oplevert. In de volgende fases van het uittrillen wordt daarom  het trilblok ingezet.

Resten tunnelwerk

Bij de Nassaulaan en Oranjeplein is de tunnelbouwkuip inmiddels helemaal onder de grond verdwenen. Maar het tunnelwerk is hier toch nog altijd zichtbaar, door de stapels damwandplanken die binnen het werkterrein liggen. De nieuwe bestemming wachten we nog even af. Dat kan een ander project zijn, maar ook een bedrijf dat de planken overneemt. Want de stalen planken kunnen gewoon worden hergebruikt.

Een rustig plekje opzoeken?

Sinds maandag 13 oktober - tot medio december - kunnen direct omwonenden van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort-Noord kosteloos terecht in het Trefcentrum. Daar kunnen zij regelmatig even ontkomen aan lawaai en trillingen. Woont u aan in de directe omgeving van het trilwerk? Dan ontvangt u een brief die toegang geeft tot het Trefcentrum.

VRAAG EN ANTWOORD: UITTRILLEN DAMWANDPLANKEN

Waarom worden de damwandplanken uitgetrild?
De bouwkuip voor de A2-tunnel is een tijdelijke constructie, bedoeld om de tunnel in een droge omgeving te bouwen. Zodra een deel van de betonnen tunneldelen gereed zijn en grond tussen bouwkuip- en tunnelwanden is aangevuld, is de bouwkuip niet meer nodig. Omdat de stalen damwanden van de bouwkuip een hindernis vormen voor toekomstige werkzaamheden, trillen we deze na afloop van beton- en aanvulwerk uit de grond.
Wanneer en waar worden damwandplanken uitgetrild?
In de zomer is het trilwerk begonnen in het zuidelijke deel van de N2-Bouwkuip, tussen Nassaulaan en Regentesselaan (zie afbeelding hieronder). In de loop van 2014 blijven we damwandplanken uittrillen, afhankelijk van de voortgang van beton- en aanvulwerk. Langs heel de N2-Bouwkuip, van zuid tot noord en omgekeerd, krijgen omwonenden in 2014 - tot en met begin 2015 - te maken met het uittrillen van damwandplanken, Via www.a2maastricht.nl/uittrillen, de Ster en digitale voortgangsberichten houden we u op de hoogte van de planning!
Bekijk hier de actuele stand van zaken (update 17 oktober 2014)
Hoe worden de damwandplanken uitgetrild?
De bouwkuipwanden van de N2-Bouwkuip bestaan uit losse, stalen damwandplanken die één voor één in diepe, verticale sleuven zijn afgehangen. In opdracht van Avenue2 trilt firma Terracon de damwandplanken nu ook weer één voor één uit de grond. Dat gebeurt met een zogenaamde heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok (zie afbeelding hieronder).

Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van de stalen damwandplank. Door de trillingen van het blok komt de grond rondom de damwandplank in beweging en kan deze langzaam omhoog worden getrokken. Soms lukt het niet om de grond met trillen in beweging te krijgen. Dan geven we - met behulp van een heiblok - een klap op de bovenkant van de stalen plank zodat de grond alsnog in beweging komt.

Bekijk hier een timelapse film van het uittrillen van damwandplanken bij de Nassaulaan.
Moet verkeer rekening houden met hinder?
Verkeer op de N2/A2 kan meestal doorgaan, maar ook automobilisten ondervinden hinder door geluid en trillingen. Het trilwerk vindt immers op korte afstand van de snelweg plaats.

Oost-west verkeer ondervindt hinder omdat in de loop van 2014 ook damwandplanken onder de oost-westoversteken worden uitgetirld. Van maandag 11 augustus tot vrijdag 26 september 2014 was kruispunt Scharnerweg afgesloten. Het tunnel- en trilwerk bij de Voltabrug volgt eind 2014.
Ik woon dichtbij de tunnelbouwkuip. Moet ik rekening houden met trillingshinder?
Ja. Niet alleen tijdens het uittrillen van damwandplanken maar ook tijdens het aanvullen van grond op en rond de betonnen ruwbouw. Dan verdichten we de aangevulde grond voortdurend met een trilwals, zodat deze net ze compact wordt als grond buiten de bouwkuip. Zowel het uittrillen als het aanvulwerk levert grote hinder op voor omwonenden. Niet alleen door geluid, maar ook door trillingen binnenshuis. Denk daarbij aan rammelende koffiekopjes of trillend glaswerk.
Waar kan ik terecht met vragen, meldingen of klachten?
Heeft u vragen, meldingen of klachten? Spreek dan gerust één van onze A2-Stewards aan, die dagelijks in de wijken te vinden zijn. Of bel met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 - 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.
Fotografie: Reen van Beek