EUROPAPLEIN - WYCKERPOORT-ZUID

mobiele draadkraan met sleufgrijper mobiele draadkraan met sleufgrijper

Wist u dat?

Er drie verschillenden methoden worden gebruikt voor het plaatsen van de damwanden?

Intrillen: deze methode werd gebruikt bij Europaplein-Zuid en Geusselt-Noord. Damwandplanken kunnen worden ingetrild als deze nog niet de volle diepte van de bouwkuip hoeven te bereiken.

Cement-bentonietsleuven: deze methode wordt op het grootste deel van het tunneltracé toegepast. De bouwmethode wordt hiernaast beschreven.

Diepwanden: de meest tijdrovende en kostbare methode. Daarom wordt deze alleen toegepast bij de ANWB- en Gemeenteflat. Lees hier meer over de diepwanden.

Wist u dat?

Naarmate de bouwkuip dieper wordt, het gewicht van de stempels toeneemt?
Zo hebben de bovenste stempels een gewicht van 11 ton per stuk, de tweede rij stempels weegt 22 ton per stuk. De derde - en laatste rij - stempels weegt 33 ton per stuk. 

Op het diepste punt worden géén stempels gebruikt. Daar wordt een betonnen werkvloer gestort, waar de échte tunnelvloer op rust. De tunnelvloer heeft dan dezelfde functie als de stempels.

BOUWKUIP EUROPAPLEIN-NOORD

Bijgewerkt op 24 augustus 2012

Medio december begon Avenue2 met de voorbereiding voor de bouwkuip ter hoogte van de Nassaulaan-West (Europaplein-Noord). In het najaar van 2011 was al een begin gemaakt met de bouwkuip Europaplein-Zuid. Vanuit de Europaplein-Noord werd richting zuiden verder gewerkt. Om de bouwkuipen Europaplein-Noord en Zuid op elkaar aan te laten sluiten moest de Kennedysingel eerst verlegd worden. De bouwkuip van Europaplein-Noord is inmiddels aangesloten op de bouwkuip bij  Europaplein-Zuid.
 
Waarom een bouwkuip?
Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Omdat de ruimte in de stad, zeker rondom de N2 heel beperkt is, moet de bouwkuip voor de gestapelde A2-tunnel verticale wanden krijgen. Die wanden worden verstevigd met damwanden. De damwanden zorgen ervoor dat de wanden stevig genoeg zijn en de bouwkuip waterdicht is. De bouwkuip fungeert zo als een 'droogdok' voor de bouw van de daadwerkelijke tunnel. Nadat de tunnel is gebouwd, worden de damwandplanken weer verwijderd en de ruimte tussen tunnelwanden en grond opgevuld met grond.
 
Hoe wordt een bouwkuip aangelegd?
Een mobiele draadkraan met sleufgrijper wordt gebruikt om in de grond sleuven te graven; tijdens het graven wordt de sleuf gevuld met een cement-bentoniet mengsel. Door het mengsel in de sleuf te brengen, wordt deze stabiel gehouden zodat er geen grondverschuivingen plaatsvinden. Wanneer de sleuf diep genoeg is (circa 23 meter), worden stalen damwandplanken in de sleuf afgehangen.

De bouwkuip voor de A2-tunnel is onderverdeeld in moten. Elke moot is 24 meter lang. Bij Europaplein-Zuid ligt moot 1. De laatste moot ligt bij kruispunt Geusselt. Tijdens de aanleg van de bouwkuip-wanden worden ook tussen de verschillende moten damwanden aangebracht. Zo ontstaan 'compartimenten' die per stuk ontgraven kunnen worden.
Uitgraven bouwkuip
Inmiddels is een groot deel van de bouwkuip uitgegraven en verschillende stempellagen aangebracht. Stempels zijn stalen balken die horizontaal in een bouwput worden aangebracht tussen de damwanden. Als de grond uit de bouwkuip weggegraven wordt, gaat de grond aan de buitenkant van de damwanden op de wanden drukken. De wanden hebben dan extra ondersteuning nodig om te voorkomen dat ze naar binnen gedrukt worden. De stempels zorgen ervoor dat dit niet kan gebeuren.

In eerste instantie wordt tot een diepte van maximaal 4 meter gegraven, waarna de eerste stempellaag wordt aangebracht. Vervolgens kan de grond onder de eerste stempellaag worden weggegraven, waarna opnieuw stempels geplaatst worden. De bouwkuip bij de Nassaulaan-West is 14 à 15 meter diep.

Bouw onderste tunnelbuizen
Ook bij Europaplein-Noord wordt beton gestort. Een deel van de vloer is gereed en de de wapening voor de eerste wanden van de onderste tunnelbuis gereed. Avenue2 stort het beton voor vloeren en wanden in delen. De bouwkuip voor de tunnel is namelijk verdeeld in zogenaamde 'moten'. Elke moot is 24 meter lang.

Bemaling bouwkuip
De toekomstige tunnel doorsnijdt een drietal grondlagen. Van boven naar beneden zijn dat:
  • Een 3 tot 5 meter dikke kleilaag. Deze laag bevat fijne deeltjes en staat grotendeels droog.
  • Een laag met grind en stenen tot ongeveer 12 meter diepte. Deze laag bevat grondwater.
  • Vanaf 12 meter en dieper zit een zeer zachte, fijnkorrelige kalksteenlaag. Deze laag bevat grondwater.
Binnen de bouwkuip worden de betonnen tunnelmonden aangelegd. Dat moet in een droge omgeving gebeuren. De damwanden die geplaatst zijn houden het grondwater voor een groot deel tegen. Maar binnendringen van grond- en regenwater is onvermijdelijk. Daarom moet allereerst het al aanwezige grondwater uit de bouwkuip worden weggepompt. In de directe omgeving van de bouwkuip wordt het grondwaterpeil verlaagd. Om deze verlaging buiten de bouwkuip te beperken, wordt het water via infiltratievelden weer buiten de bouwkuip in de grond teruggebracht (retourbemaling). De grondwaterstanden aan weerszijden van de tunnel blijven zo stabiel en de tunnel kan droog worden gebouwd.
Situatie met retourbemaling Situatie met retourbemaling
Situatie zonder retourbemaling Situatie zonder retourbemaling
Fotografie: Reen van Beek