KRUISDONK / AMBY

Wist je dat

  • er 8 liggers geplaatst zijn
  • de liggers ong. 28 meter lang zijn

NIEUWE FIETSBRUG IN GEBRUIK

Geplaatst op 17 augustus 2012

Sinds vrijdagochtend 17 augustus maken fietsers van Rothem-Amby en Amby-Rothem gebruik van de nieuwe fietsbrug. Op de Ambyerweg is de in de nacht van 16-17 augustus een fietsoversteek aangebracht ter hoogte van de inrit naar ketenpark 'Kruisdonk'. Op deze plek kunnen de fietsers Rothem-Amby oversteken. Volgende week, in het weekend van 24 augustus wordt ook het fietspad aan de Ambyerstraat-Noord aangepast zodat er één route ontstaat voor fietsverkeer in beide richtingen.

AFBOUW FIETSBRUG

Geplaatst op 11 juli 2012

Eind deze week wordt de nieuwe fietsbrug aan de Ambyerweg geasfalteerd. Daarna worden de leuningen aangebracht en wordt begonnen met de taludbekleding. Dit houdt in dat er een verharding wordt aangebracht op de taluds om ze te beschermen tegen uitspoeling. Medio augustus, als het dubbelzijdige fietspad aan de Ambyerweg gereed is, zullen de fietsers gebruik kunnen maken van de fietsbrug.

LIGGERS FIETSBRUG AMBYERWEG GEPLAATST

Bijgewerkt op 8 mei 2012

In de nacht van 7 op mei 8 zijn de liggers geplaatst voor de nieuwe fietsbrug aan de Ambyerweg. De liggers zijn geplaatst door Haitsma Beton in opdracht van Avenue2. Nu de betonnen liggers geplaatst zijn, zal de komende weken het brugdek verder afgebouwd worden. Het brugdek wordt nog gemaakt en een gedeelte van de bestaande brug moet aangepast worden om straks goed aan te sluiten op de nieuwe fietsbrug. Hiervoor moet een stuk van de bestaande brug gesloopt worden. Volgens huidige planning kunnen de fietsers vanaf eind augustus gebruik maken van deze nieuwe fietsbrug.

ONDERBOUW FIETSBRUG GEREED

Bijgewerkt op 13 april 2012

De onderbouw van de nieuwe fietsbrug is gereed. Dit betekent dat beide landhoofden en de middenpijler klaar zijn. Voordat de liggers op de nieuwe fietsbrug worden geplaatst, worden er eerst nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt onder andere zand aangevuld bij allebei de landhoofden en aan de noordzijde van de fietsbrug (kant van Rothem) moet nog een klein stuk van een landhoofd de bestaande brug worden verwijderd.

AANBRENGEN LANDHOOFDEN/MIDDENPIJLER

Update op 9 maart 2012

Op dit moment wordt er bij de nieuwe fietsbrug Ambyerweg gewerkt aan de landhoofden en de middenpijler. De landhoofden en de middenpijler ondersteunen straks de nieuwe fietsbrug. Afgelopen week werd het beton gestort voor het noordelijke landhoofd (aan de zijde van de Ambyerweg). Deze week wordt het beton voor de middenpijler en het zuidelijke landhoofd gestort (aan de kant van de Ambyerstraat-Noord).

AANBRENGEN PAALFUNDATIE FIETSBRUG AMBYERWEG

Bijgewerkt op 06 februari 2012

In de laatste week van december en de tweede week van januari zijn er twee heiterpen (grondophogingen) aangebracht aan beide kanten van de brug over de A79 aan de Ambyerweg. Parallel aan deze brug komt namelijk de nieuwe fietsbrug Ambyerweg te liggen. Met een boorstelling op deze heiterpen, worden in februari/maart 2012 palen geboord die dienen als fundatie voor de landhoofden. Voor ieder paal wordt, met behulp van de boorstelling, een gat in beide heiterpen geboord. Vervolgens wordt in dit gat een stalen korf aangebracht die wordt opgevuld met beton. Er zijn al drie palen geboord in de middenberm. Omdat deze werkzaamheden buiten het verkeer om konden plaatsvinden, gebeurde dit overdag. De palen die dienen als fundatie voor de landhoofden zullen in de nacht worden geboord omdat de boorstelling op de brug aan de Ambyerweg moet worden geplaatst. Op deze manier worden er zes pilaren aangebracht.
Fotografie: Reen van Beek