WYCKERPOORT-ZUID

AANLEG TIJDELIJKE AFRIT TER HOOGTE VAN NASSAULAAN-WEST

Bijgewerkt op 3 april 2012

Ter hoogte van de Nassaulaan-West is Avenue2 begonnen met de aanleg van een tijdelijke afrit richting Kennedysingel (zie afbeelding hieronder, lijn E).  De komende weken worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen van markeringen, openbare verlichting en geluidschermen. Als deze afgerond zijn, kan de afrit op het bestaande wegennet worden aangesloten. Afhankelijk van de voortgang wordt de afrit 12 april 2012 in gebruik genomen. De afrit blijft in gebruik tot medio 2013, waarna de afrit wordt uitgebreid richting zuiden. Na die aanpassing blijft de afrit in gebruik tot de openstelling van de tunnel.