NACHTWERK BIJ KRUISPUNT GEUSSELT

In de avond en nacht van woensdag 29 februari op donderdag 1 maart wordt tussen 19.00 en 06.00 uur gewerkt bij kruispunt Geusselt, bij de hoek Terblijterweg / A2. Hier worden barriers (een soort vangrail) en wegmarkering aangebracht. Dat is nodig om de eerder verlegde rechtsafstrook vanuit de Terblijterweg naar de A2 richting Eindhoven in gebruik te kunnen nemen.

Sinds de ombouw van kruispunt Geusselt, rijdt het rechtsafslaand verkeer op de Terblijterweg nog op de ‘oude’ rijstrook. Dat heeft te maken met de werkzaamheden voor de bouwkuip van de tunnel bij Geusselt. De ruimte tussen de ‘nieuwe’ rijstrook en het aangrenzende werkgebied is beperkt. 

Voorbereidingen
De eerste voorbereidingen, zoals freeswerk, vinden dinsdagmiddag 28 februari plaats. Op woensdag 29 februari wordt overdag geasfalteerd. Ook het verkeerslicht krijgt dan een plekje bij de verlegde rechtsaffer vanuit de Terblijterweg.

Omzetten van verkeer
In de nacht van 29 februari op 1 maart wordt het rechtsafslaand verkeer vanuit de Terblijterweg omgezet van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ rijstrook. Verkeer kan doorrijden. Wel gelden rijstrookafzettingen rondom kruispunt Geusselt.

Aanvullende werkzaamheden
In dezelfde nacht vinden ook nog andere werkzaamheden plaats. Ter hoogte van de eerste drie Nazarathflats (bekeken vanaf kruispunt Geusselt), wordt een scherm geplaatst op de bestaande barriers. Hierdoor neemt het zicht vanuit de flats op de N2 af, en andersom. Daar waar een open verbinding is tussen de Nazarethflats en de A2, komen daarnaast - vanwege veiligheidsredenen - bouwhekken te staan.

Iets ten noorden van de Geusseltvijver en langs de A2, wordt op woensdag 29 februari ook nog asfalteringswerk verricht. Hier komt een zogenaamd weefvak waar werkverkeer in- en uitvoegt.